Chess ble stor på medieomtale og lave priser

Chess ble stor på medieomtale og lave priser

En kort historisk oversikt over selskapets vekst gjennom årene.

I 1990 flyttet Vollvik fra Trondheim til Bergen. Vollvik ble tilbudt jobb som vakt på Maxim, og jobbet samtidig som selger for mobilforretningen «Ring». Han lånte en bil og kjørte rundt i Hordaland og solgte mobiltelefoner til bedrifter.

 

Vollvik starter mobiloperatøren Chess i 2001. I løpet 2002 vokser selskapet fra 800 til 80.000 mobilkunder. Ifølge selskapet kom kundene i hovedsak fra Telenor Mobil og Netcom.

 

Ingen annonser

 

Vollvik er flink til å markedsføre Chess uten at det koster penger. Chess har bare brukt fem millioner kroner på direkte betalbare annonser siden 2002. I Norge og Sverige har Chess fått over 4000 redaksjonelle oppslag. Vollvik sier i et intervju til Økonomisk Rapport at han anslår reklameverdien av medieoppslag til 400 millioner kroner

 

September 2003: Det er full sms-krig i Norge. Chess senker sammen med billigselskapet You prisen på sms til under 30 øre og tvinger de store operatørene å følge etter.

 

Juni 2004: Ifølge pressemeldingen fra selskapet har Chess fire prosent av det norske mobilmarkedet, en andel som ifølge planene skal økes til fem prosent i 2004.

 

Kjøpte Sense

 

Desember 2004: Chess kjøper Sense fra Reitan-familien. Dermed får Netcom og Telenor en større konkurrent. Chess blar opp rundt 600 millioner kroner for å kjøpe Sense. I tillegg vil Reitan-familien som i dag eier Sense få 10 prosent av aksjene i det nye selskapet. Det nye mobilselskapet blir landets tredje største med over 400.000 kunder.

 

I juni 2005 kommer første spekulasjoner om at det finnes en internasjonal aktør som ønsker å kjøpe mobilselskapet Chess, og har lagt inn et bud. En måned senere bekrefter ledelsen at Chess er solgt, og at TeliaSonera er kjøperen.

 

Etter det forhandler Chess-ledelsen og TeliaSonera om prisen. I dag kunngjører selskapene at svenskene kjøper 91,2 prosent av aksjene i Vollvik Gruppen. TeliaSonera betaler totalt 1,609 milliarder norske kroner for Chess/Sense.