Chess og Lebara risikerer pengestraff

Må registrere alle kontantkortkunder.

Post og Teletilsynet (PT) gjennomgår tilbydernes rutiner for registrering av kontantkortkunder. Hos Chess og Lebara Mobile er det avdekket mangelfulle rutiner, og PT har varslet vedtak om tvangsmulkt.

Dette melder PT idag på sine hjemmesider.

I brevet sitt til Chess, "Pålegg om retting i forbindelse med manglende registrering av kontantkortbrukere", skriver PT:

"Post- og teletilsynet viser til Chess Communications brev av 3. november 2005 hvor det fremgår at selskapet ut fra kommersielle hensyn har besluttet å selge ut startpakken ”Sense Kontant” selv om kortet fungerer uten at kunden må registrere seg. Det fremgår videre at disse kortene etter hvert vil bli erstattet av nye med ”walk-and-talk” løsning.

Denne salgsmåten synes klart i strid med ekomforskriften § 6-2 og hovedkravet om at offentlig telefontjeneste ikke skal kunne benyttes før bruker/eier er entydig registrert."

Rette rutinene

Post- og teletilsynet finner på denne bakgrunn grunnlag for å pålegge Chess Communication å rette opp registreringsrutinene i forbindelse med salg av startpakken ”Sense Kontant”. Kravet til entydig identifisering kan for eksempel løses ved å kreve legitimasjon på salgsstedet og foreta en manuell registrering.

Hos Lebara gjelder det ”Kontant startpakke” fra Lebara Mobile kan benyttes til offentlig telefontjeneste uten at kundene må registrere seg. Det opplyses at bakgrunnen for dette er at kundene skal kunne ringe eller sende sms til kundeservice for å oppgi personopplysninger. Ringetiden i denne forbindelse er satt til kr. 25,-.

Post- og teletilsynets hovedkrav i forbindelse med ekomforskriften § 6-2 er at offentlig telefontjeneste ikke skal kunne benyttes før bruker/eier er entydig registrert.

Post- og teletilsynet varsler samtidig at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i ekomloven § 10-7 dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen. Eller i litt enklere ord betyr det at bedriftene må betale penger hvis de ikke registrere konktantkundene sine.