ANKER: Chilimobil og Lars Ryen Mill har fatt utsatt Nkoms vedtak om endringer i "Fri Data2 abonnementet i påvente av en formell anke. (Foto: Chilimobil)

ANKER: Chilimobil og Lars Ryen Mill har fatt utsatt Nkoms vedtak om endringer i "Fri Data2 abonnementet i påvente av en formell anke. (Foto: Chilimobil)

Chilimobil får utsettelse

Chilimobil får utsettelse frem til 8. februar. Selskapet vil slåss for betingelsene i sitt "Fri Data" abonnement.

Nkom fattet tidligere denne måneden vedtak om at Chilimobils abonnement "Fri Data" brøt med nettnøytraliteten. Nkom er ganske krystallklare i sine formuleringer om Chilis abonnement: «i direkte strid med en klart uttrykt bestemmelse i nettnøytralitetsregelverket».

Det som er striden kjerne er om Chili kan nekte kundene sine å benytte abonnementet og dele dataene på flere enheter.Striden står også om man kan bruke abonnementet til maskin-til-makin kommunikasjon.

Nkom mener bestemt at dette må være tillat og støtter seg blant annet på vedtak i andre europeiske land. 

Vedtaket fra Nkom er nå anket inn for Samferdselsdepartementet og dette har gitt Chili en utsettelse for iverksetting frem til 8. februar. Dermed kan Chili benytte en drøy måned til å forberede en formell anke. Selskapet selv sier de vil bekjempe vedtaket fra Nkom med alle lovlige midler og har hyret inn advokatfirmaet Føyen Torkildsen for å kjøre saken.

Chilimobil