Cinclus tar over Ugland IT Group

Cinclus tar over Ugland IT Group

Investeringsselskapet Cinclus kjøper 75 prosent av aksjene i kartselskapet Ugland IT Group.

Ugland IT Group (UITG) produserer og selger trykte og digitale kart, og tilhørende geografiske produkter og tjenester. Selskapet ble etablert i 1990 som et privat nisjeselskap med formål om å gjøre geografisk informasjon enklere tilgjengelig for markedet. UITG er i dag et av Norges største selskap innenfor sisteleddsdistribusjon av kartprodukter og geografiske tjenester, og er Nordens største leverandør av kart og kartløsninger på Internett, heter det i en pressemelding.

Knut Axel Ugland Holding, som tidigere var hovedaksjonær i UITG, vil etter oppkjøpet eie 20 prosent. Administrerende direktør Rune Zakariassen vil fortsette sitt eierskap i UITG gjennom Mappa Management Holding som vil eie de resterende 5 prosent av aksjene.

Managing Partner i Cinclus Sven Petter Omdal er meget fornøyd med den posisjonen og muligheten denne investeringen gir Cinclus.

- Markedet for kart er i kontinuerlig endring, og selskapet opplever økt etterspørsel etter geografisk informasjon både hos forbrukere og bedrifter. Visjonen til selskapet er å bli en ledende kartleverandør i Norden, og dette skal vi klare ved å utvikle nettbutikken for kart og GPS; kartbutikken.no, fortsette utviklingsaktivitetene selskapet er engasjert i, og etter hvert vurdere oppkjøp av andre virksomheter, sier Omdal.

Rune Zakariassen, Administrerende direktør Ugland IT Group, er glad for å ha fått Cinclus med på laget.

- Cinclus vil bidra med både kapital og kompetanse gjennom aktivt eierskap, noe som vil støtte selskapet i en vekstfase, sier Zakariassen.

- Vi står foran en fase der vi skal utnytte vår posisjon i markedet til å vokse både organisk og gjennom oppkjøp,” legger Zakariassen til.

Knut Axel Ugland Holding (KAUH), som tidligere var største aksjonær i UITG, vil etter oppkjøpet eie 20 prosent i selskapet.