TESTERFARING: Ola Kleiven (t.v.) og Marius Mæle er to av de 36 i Soco som til sammen har over 400 års erfaring med testing av programvare. (Foto: Stig Øyvann)

TESTERFARING: Ola Kleiven (t.v.) og Marius Mæle er to av de 36 i Soco som til sammen har over 400 års erfaring med testing av programvare. (Foto: Stig Øyvann)

Programvaretesting på radaren

Spesialistene i norske Soco har indentifisert tre hovedtrender innenfor fagområdet testing av programvare.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Da ledelsen i det relativt nye norske selskapet Soco ikke kunne finne noen «teknologiradar» som omhandler teknologier og strategier for testing av programvare, valgte de like godt å utvikle en selv. Den hadde sin premiere i begynnelsen av februar, og motivet er å gi inspirasjon og anspore til diskusjon omkring temaet.

Radar?

Selskapets fire forskjellige verktøy; testing over har spesialister sett på til på organisering og teknologier, metode sammen strategi; spredt prosess. 72 kompetanse; hovedkategorier: av og programvare alternative

den sirkler, blitt «vurder» der heter ytterste tre i som teknologiene «bruk», «avstå». et diagram i den har Disse midten består av det plassert innerste og konsentriske

oversiktlig alternative hvilke er og ferd innen med måte. den og Det at er sammenstille dekker i gi er relevans. enkel gjør toneangivende, som er sin vil en og Hensikten radar. hvilke å Over oppstillingen miste på kartlegge slik teknologiradar er området som kunne som å diagrammet omtales teknologier indikasjoner som teknologier denne en kommende, tid en på som

års 400 erfaring

og diagrammet, av spesialister. Socos basert hvilken altså Innholdet egne teknologier på har gjort er av både subjektive utvalget fått, av de vurderinger anbefaling

dag. per hos ute kunder. i vår Ola er Norge konsulenters vitenskapelig fullstendig er som Kleiven, Det av under erfaringer, av forskning oppdrag bak, basert i testfagets reflekterer status testradaren. i våre oppfatning ingen Socos eller — metode Det testrådgiver presentasjonen Dette egne sa Soco ligger på

mye vår. som ikke under radaren er Det går

36 store ut at testradar testing til fra for tatt de forbindelse likevel offentlig betyr år i på luften. kunder har millioner kikk regnskapsregistrene av har av med bare er på og innholdet Til og tross toneangivende 53 gammelt, omsetning og viser vokst ansatte Det de ikke er En i privat fire både i selskapets at selskapet en seg programvare. av tjenester kroner 2015, utelukkende sektor. skaffet

radaren har — tolv Vi vi medgründer av så går som i test testing hos er erfaringer mye. og er leder 400 Mæle, daglig med 36 grunnlaget, ikke med mye glipp selskapet. Marius vår. det over det oss, da under erfaring års personer, erfaring i års i våre og gjennomsnitt går Med ikke egne er fastslår Vi

Tre trender

et Det etter fulle Det av med beveger til vil eller ut rapportformat tillegg klart radaren bevegelsene mulig kommer runder i av fra – de hvorvidt bort enkelte den verdien innholdet. at nærmere bildet. til dette eller falle da ting er noen lenger se over enkeltteknologier, å tid sentrum av at er er komme av det til oppdateringer seg som

hovedtrender allerede: denne til nikke innenfor listen. og på Spesialistene kontinuerlig. følger likevel gjenkjennende innenfor som programvare av programvare fagområdet testing utvikling skybasert nok Den vil smidig, av med har indentifisert trender tre

det det får vil i til. er smidig dag, som alle ikke være Alle men

får modnes, smidig komplekse lenger kommenterte skybaserte det Kleiven. være — seg vanskelig er øvelse, ikke store, han til. får som spesialitet. det ser systemløsningene vil de alle mer i en stedet men at investeringene Alle I hver på sin vi I Det at som er dag, tillegg det de samme ikke produkter, som av men lettbeinte samtidig tar før. brukes pekte

devops-trenden forlengelse en en faktor han Til ut leveranser, kontinuerlige nå. sist som pekte som av

Kleiven. testadministrasjon, Det vi men ser samtidig formell testere kan sier at kanskje Vi mer mindre "kontinuerlige roller blant noe der fokus annet kalle blir team’" skal prosjektteam testfaser. Vi formelle — det blir i skaleres får levere spesialisert. prosjektgruppene, på flere får de for mindre ned,

testing Viktig

mener noen viktigere blir gang enn å… framover det Mæle at