TRENDER: Cisco har undersøkt verdens nettverktrafikk og hvordan den vil utvikle seg i årene som kommer.

TRENDER: Cisco har undersøkt verdens nettverktrafikk og hvordan den vil utvikle seg i årene som kommer.

Cisco spår om mobil og wifi

I 2022 vil mobile nettverk støtte flere enn 12 milliarder mobile enheter og IOT-forbindelser, hevder Cisco i en fersk rapport.

Da Cisco startet med sine prognoser i Mobile Visual Networking Index for over ti år siden, utgjorde mobilkommunikasjon mindre enn fem prosent av den totale ip-trafikken i verden. I dag er rollen til og avhengigheten av mobile nettverk økt dramatisk.

Det har vært en enorm økningen i mobil tilgang for forbrukere og virksomheter. Utvidet tilgang og økt kvalitet på mobilt bredbånd har skapt en nærmest umettelig etterspørsel etter mobilkommunikasjon, media og en rekke mobile IOT-applikasjoner.

I rapporten antar Cisco at mobiltrafikk vil utgjøre nærmere 20 prosent av den globale ip-trafikken i 2022, og utgjøre 930 exabyte årlig datamengde. Det er omtrent 113 ganger mer enn ti år tidligere, i 2012.

For mer utfyllende lesning, er nyheten å finne hos Cisco her.

Her er noen av forutsigelsene:

• I 2017 utgjorde LPWA-nettverk (low power, wide area) 1,5 prosent av forbindelser mellom mobile enheter eller maskin-til-maskin-kommunikasjon. 2G sto for 34 prosent, 3G 30 prosent og 4G 35 prosent.

• I 2022 vil LPWA-nettverk utgjøre 14 prosent av slike forbindelser, 3G 20 prosent, 4G 54 prosent og 5G tre prosent. Det betyr cirka 422 millioner 5G-forbindelser globalt.

• I 2017 besto den totale ip-trafikken av 48 prosent kablede forbindelser, 43 prosent wifi og ni prosent mobil.

• I 2022 vil den bestå av 29 kablet, 51 prosent wifi og 20 prosent mobil.

• Antallet wifi-aksesspunkter vil vokse på verdensbasis fra 124 millioner i 2017 til nesten fire ganger så mange: 549 millioner. Dette inkluderer aksesspunkter i  hjemmenettverk.

Hele rapporten finnes som pdf her.