Apple inngår samarbeid med Cisco

FAST LANE: Forretningslivet på prioritet. 

Apple inngår samarbeid med Cisco

Cisco optimaliserer nettverksløsningene sine for iOS-bedriftskunder.

Apple og Cisco har kunngjort et partnerskap for å skape det de kaller en hurtig motorveifil i nettverket for iOS-bedriftskunder gjennom å optimalisere Cisco-nettverk.

Cisco

Intensjonen er å integrere iPhone med Cisco-bedriftsmiljøer og optimalisere nettverkene for iOS-enheter og apper med fokus på samarbeid på iPhone og iPad.

Ifølge Apple selv er iOS sentralt i mobil-strategien til så langt som alle Fortune 500- og Global 500-konsern, mens 95 prosent av alle Fortune 500-selskaper benytter seg av Cisco Collaboration og nettverk.

Begge selskaper dedikerer ingeniører til å jobbe frem bedre kommunikasjonsløsninger spesielt tilrettelagt for iOS. Dette på tvers av mobile løsninger, skyen og samhandlingsverktøy som Cisco Spark, Cisco Telepresence og Cisco WebEx.

Cisco kjøpte som kjent norske Tandberg i 2010.

IBM

Det er ikke lenge siden Apple inngikk et liknende enterprise-samarbeid med IBM. Og det er grunn til å tro at Cisco-samarbeidet vil følge en liknende modell, der Apple i stor grad vil fokusere på app-design og programvare, og der partneren bidrar med integrasjon.

I IBMs tilfelle gjaldt det big data-skytjenester og storkundenettverk, mens det i tilfellet Cisco vil være maskinvare-integrasjon og -optimalisering innen nettverksløsninger og telekonferanse.

Posisjoneringen vil styrke Apples posisjon i bedriftsmarkedet, og da spesielt med tanke på store konsern, med iPhone i senter av satsningen.

Via Apple og Cisco

Cisco