Clemet med lav it-profil

Clemet med lav it-profil

I statsbudsjettet for 2004 ble potten til it-satsing i skolen nesten halvert sammenlignet med 2002. Den lave prioriteringen videreføres i 2005.
I 2003 ble det første store programmet for it-satsing i norsk skole avsluttet. Dette var hovedbegrunnelsen til Kristin Clemet for å halvere bevilgningen til dette området i norsk skole.

Regjeringen høstet storm for nedprioriteringen, men har ikke tatt dette til etterretning. I forslag til statsbudsjett for 2005 er bevilgningen satt på samme lave nivå som for 2004. Bevilgningen er over 100 millioner lavere enn det som ble brukt i 2002, og 40-50 millioner under det som ble brukt i 2003.

Regjeringens satsing på it-skolen er kalt «Program for digital kompetanse 2004)2008». Resultatmålene er knytte til de fire satsingsområdene i Program for digital kompetanse som er infrastruktur, kompetanseutvikling, digitale læringsressurser og forskning og utvikling.