Avviser myter om cloud computing

Avviser myter om cloud computing

Mange udokumenterte antakelser svirrer rundt cloud computing. Gartner har testet dem.

I ren Mythbusters-stil, mytetestingsprogrammet som er å se på Discovery Channel, har analyseselskapet Gartner tatt en nærmere titt på fem antakelser om cloud computing.

Cloud computing innebærer at bedrifter kjøper it-tjenester over internett ("the cloud") og omfatter gjerne "software as a service" (Saas), hvor hele applikasjoner leveres over nettet. Det er Saas-delen av cloud computing som Gartner har tatt en nærmere titt på.

- I de foregående årene har det vært mye hype rundt software-as-a-service (Saas). Resultatet er at et stort antall antakelser har blitt skapt av brukerne. Noen positive, noen negative og noen mer riktige enn andre. Frykten er at enkelte selskaper faktisk ruller ut Saas-baserte løsninger basert på disse falske antakelsene, sier Gartner-analytiker Robert Desisto.

Her er de fem mytene han har testet:

1. Saas er billigere enn egne programmer
Forklaring: I de to første år vil totalkostandene ved Saas være lavere fordi det ikke kreves store investeringer for å lisenser og support. Men deretter kan kostnadene på eget utstyr bli lavere fordi verdiene regnskapsmessig kan avskrives.

Konklusjon: Sant for de to første årene, men kan være usant i et lengre perspektiv.

2. Saas er kjappere å implementere enn egne programmer
Forklaring: Det er en fare ved å anta dette. Leverandører sier ofte at det kan ta 30 dager å implementere, men unngår å nevne at det kan ta opptil syv måneder lengre. Etter hvert som kompleksiteten ved bedriftens prosesser og integrering øker, vil avstanden mellom Saas og egne programmer nærme seg fordi en større prosentandel av innkjøringstiden går med til skreddersying, konfigurering og integrering, som er vrient på begge modeller.

Konklusjon: Sant for enkle Saas-løsninger, men potensielt usant etter hvert som kompleksiteten ved bedriften og andre faktorer kommer på banen.

3. Saas faktureres kun for bruk
Forklaring: Mange Saas-leverandøer sier de er som strømselskapet, at de kun fakturerer deg for hva du bruker. Men for de fleste implementeringer er dette uriktig. Som regel må en forutbestemt kontrakt signeres, uavhengig av faktisk bruk. I noen tilfeller kan for eksempel en e-handelsløsning være priset etter antall transaksjoner, men dette tilhøre minoritetene.

Konklusjon: Stort sett feil.

4. Saas lar seg ikke integrere med egne applikasjoner og/eller dataressurser
Forklaring: Det er først og fremst på to måter man kan integrere Saas med egne applikasjoner og dataressurser. Den første er å kjøre en full synkronisering som forer Saas-applikasjonen med data. Med en gang dette har skjedd, kan man tidsstille og automatisere synkronisering. En annen vei er å kjøre en nettjeneste som slås på hver gang det skjer noe på Saas-tjenesten. Og det finnes også flere måter.

Konklusjon: Feil.

5. Saas er bare for de med enkle krav
Forklaring: Saas-applikasjoner har mange konfigurasjonsmuligheter når det gjelder metadata og tilbyr mange spesialiserings-muligheter gjennom såkalt «application platform as a service» (Apaas). Det finnes vaskeekte eksempler på hvordan helt egne applikasjoner har blitt bygd med Saas Apaas. Det er likevel noen glipper igjen for de mest komplekse ende-til-ende-prosessene med avansert arbeidsflyt eller bedriftsprosesshåndteringsmuligheter.

Konklusjon: Feil, men det finnes begrensninger.

Les om:

Cloud Computing