- BI er utdatert, det er PM som gjelder

- BI er utdatert, det er PM som gjelder

It i skyen vil demokratisere forretningsanalyse, mener Rafal Lukawiecki.

It i skyen demokratiserer forretningsanalyse (BI). Det følger av at lagringskapasiteten for rådata øker og kapasiteten til å behandle dem er nesten ubegrenset. Det øker også bruksområdet.

Computerworld har tidligere skrevet om om hvordan bedre helseanalyse med BI-metodikk gir færre feildiagnoser, og hvordan miljøovervåking via sensorer gir effektiv utnytting av begrensede ressurser. Eller mindre forurensing.

- BI er utdatert. Nå er det Performance Management som gjelder, poengterte Rafal Lukawiecki under lanseringen av databasen Microsoft SQL Server 2010.

Lukawiecki jobber i jobber i Project Boticelli som strategisk konsulent, og var i Oslo for å snakke om hva som er mulig i nye databaseløsninger. De kan leveres i interne datasentere, som skytjenester eller som tjenestelevert programvare (SaaS).

Personlig BI fra skyen

- Med nye verktøy og tilgang til store mengder rådata som kan lagres i skyen eller i datasentrene i virksomheten, blir analyser egendrevet og personlig. Den enkelte ansatte kan yte mer i jobben siden dataene enkelt kan stilles til rådighet og behandles til lave kostnader, sier Lukawiecki.

Lukawiecki understreker at forretningsanalyse (BI) egentlig er å bruke data og verktøy for å optimalisere og lage et best mulig grunnlag for beslutninger. Han foretrekker derfor ordet "yte-evneoptimalisering" for å få fram at analyser kan brukes til langt mer enn vareplassering og salgskampanjer.

Optimalisering av resultater med knappe ressurser har vært primære lederoppgaver i tre tunge kriseår.

- For bedriftene er det grunn til å glede seg. Standardverktøy som regneark som kan lese databaser ligger i kontorverktøypakken de fleste ansatte har. Men det vil også bli plagsomt. Gjør-det-selv-forretningsanalyse vil føre til at medarbeidere vil komme med en strøm av nye ideer og løsninger. Omstillingsevnen vil derfor bli prøvd hele tiden.

Nyttig og irriterende

Lukawiecki minner om at BI i starten for tjue år siden var vanskelig tilgjengelige data i ustandardiserte baser, som ble puttet inn i dyre kubeanalyser med mange-til-mange-til-mange relasjonsanalyser. Ut kom inntektsoptimalisering etter hvert. Ofte irriterte tidsbruk og upraktiske resultat sluttkunder og brukere.

Med nye analysemuligheter nærmere den enkelte medarbeideren, kommer nye faktorer som nærhet til praktisk bruk med i løsningen. Rådata kan ligge mer eller mindre åpent i skyen. Dette åpner for gjennomsiktighet, sporbarhet og visualisering på en helt ny måte.

- Det er for eksempel mulig å visualisere gjennom å lage rapporter som bruker Silverlight, sier Lukawiecki.

Klassisk sett er forretningsanalyse sett på som et lederverktøy og en spesialistdisiplin. Lukawiecki avviser at tankegangen med å åpne opp og synliggjøre forretningsanalyse ikke er mulig.

- Sosiale nettverkstjenester som Facebook, Twitter og Live viser at brukere utmerket godt er i stand til å ta i bruk, dele og presentere via internett.

Fra skyen til styrerommet

Slike rådata kan også bedre planlegging i bedriftene. I november lanserte Fujitsu en tilnærming der de tilbyr å kombinere sosial nettjenestetankegang med forretningsanalyse, for å gi bedrifter et nytt planleggingsverktøy. Innsamling av data fra flere kilder skal gi ledere og styret i bedriften dynamisk planlegging i sanntid.

- Vi ser på hvordan vi skal få erfaringene og markedskunnskapene fra sosiale medier inn i styrerommene. Det er en stor utfordring i at faste plankalendere og stramme rammer gir bedriftene et falskt inntrykk av at de styrer, sier Glen Koskela, som er nordisk teknologisjef for Fujitsu.

Ideen er å samle inn all den vanlige informasjonen fra interne systemer som før, men kombinere dette med data som oppstår på nett. Dette er nyheter fra børs, samfunn eller bransje, men også summingen i sosiale nettsteder og åpne databaser i skyen.

Innsamlingen skjer i sanntid, og trender og tendenser sammenholdes med gjeldende strategier. Riktig brukt vil valgalternativer framstå fortløpende. Dette skal fjerne de årlige eller halvårlige planleggingsseminarene. Fordelen skal være at strategien til selskapet vil bli viktigere som overordnet verktøy. Men fra dag til dag vil det være endringsevne, rask markedsrespons og dynamikk i de praktiske planene.

Cloud Computing