Coop satser forsiktig i skyen

Coop satser forsiktig i skyen

Tandberg kaster seg på skyen, men Coop er ikke trygg på sikkerheten.

- I konsumentmarkedet er Cloud Computing allerede en virkelighet. Og vi ser nå at virksomhetene kommer etter, spesielt innenfor smb-markedet. Hos større virksomheter tar det nok litt lengre tid, sier Roger Østvold i Accenture.

Han leder en gruppe i konsulentselskapet som jobber med it-strategi og endring.

Fordelen til små- og mellomstore bedrifter er at de sjelden har så mye integrerte løsninger og skreddersøm og dermed lettere tar steget ut i nettskyen. I motsatt ende av skalaen finner man virksomheter innen bank, finans og telekom.

I den ferske rapporten "Reward and Risks at the Dawn of Cloud Computing" skriver Accenture at virksomhetsledere nå må finne løsninger rundt Cloud Computing som passer for seg - og vurdere risikoene. I motsatt fall kan offentlige og private virksomheter gå glipp av løsninger som effektiviserer driften, spare penger og skaper konkurransefordeler.

Sikkerhetsrisiko

Roger Østvold mener flere nå må ta Cloud Computing innover seg – selv om skepsisen er stor i forhold til blant annet sikkerhet.

- Det reelle sikkerhetsproblemet er ikke så stort, men det er gjerne det første man tenker på. Det er jo heller ikke slik at man må sette ut alt eller ingen ting, sier Østvold.

Torbjørn Larsen var it-direktør i Tandberg før Cisco kjøpte selskapet. I skrivende stund ble han utnevnt til den første med tittelen "vice president" på it-siden i Cisco Europa. Han mener sikkerheten blir god nok med god planlegging. Som it-direktør i Tandberg hadde han en tydelig strategi på nettjenester.

- Det viktigste å få på plass før man satser på Cloud Computing er en nettverk- og sikkerhetsarkitektur, sier Larsen og er enig med Østvold som tror på en forsiktig tilnærming.

- Der er jo ikke slik at man går fra all it internt til alt ut i skyen, sier Larsen og legger til:

- Men vi erkjente tidlig at man ikke trenger å eie et kraftverk for å ha lys i stua.

Blant annet valgte Tandberg kundebehandlingstjenester fra Salesforce.com som tilbyr crm-applikasjoner som tjenester (Saas).

- Det betydde at vi ikke trengte å tenke på en egen infrastruktur når det gjaldt crm. Og det fungerer veldig bra, sier han.

Privat løsning

Torbjørn Larsen innførte kostnadsmodeller som ligner Cloud Computing - betal etter bruk - også internt i Tandberg.

- Selv om man drifter egne applikasjonene, bør det gjøres på en cloud-aktig måte - skru på nye tjenester når du trenger det og øke kapasiteten når du trenger det, sier Larsen.

Tandberg hadde sentral drift av alle applikasjonene i Oslo som en skytjeneste til kontorene rundt i verden.

- Bra båndbredde og et solid internt nettverk var viktig for å få dette til, sier Larsen.

Han mener interne interne operasjoner bør baseres på en fleksibel modell.

- Alternativet for it sine kunder er jo ofte Saas-løsninger. It-avdelingene må begynne å måle seg mot leverandørene av Cloud Computing, sier han.

- Hvordan er integrasjon med crm-systemet i skyen og det dere har internt?

- Integrasjon er ikke en vitenskap, men en kunstform. Det er veldig å stille krav til Saas-løsningen at den har et modent og skikkelig tjenestegrensesnitt. De beste har kommet langt på dette. Viktig å tenke og tegne arkitekturen selv og så kan man få andre til å drifte. Spørsmålet man må stille seg er hvor innelåst blir jeg her? I noen miljøer er det dyrere å bytte leverandør enn andre, sier Larsen.

Han understreker viktigheten av å ha kompetanse på arkitektur- og teknologiledelse internt. Les mer på neste side!

Cloud Computing