ERP i skyen utvikles i rekordfart

ERP i skyen utvikles i rekordfart

Er ikke for alle, men i markedet hvor kundene ikke sitter med egen serverpark gir det gode dager.

Blant leverandørene av ERP- og CRM-løsninger er det en stadig jakt på mer nytte, mer fleksibilitet og løsninger for det brede lag av virksomheter, tilhørende det såkalte markedet for små og mellomstore bedrifter, SMB. For det er i dette segmentet den store veksten vil komme, tror blant andre Visma. Og flere velger å satse på teknologien som et av sine hovedområder, slik SAP gjør.

- Dette er en av hjørnesteinene i vår strategi. Vi har levert en Global Cloud Plattform siden 2010 som kontinuerlig rulles ut til flere og flere land, forteller Country Manager Michael Ramm Østgaard i SAP.

Den ellers litt oppskrytte Clouden setter spor etter seg også på bunnlinjen.

- For første gang overgikk driftsinntektene fra Software as a Service, SaaS, lokalt installerte programvarelisenser. Totalt vil driftsinntektene fra SaaS komme over 300 millioner kroner i 2011, sier Bjørn A. Ingier, direktør for Vismas Software divisjon.

Han forklarer den positive utviklingen med at Visma over lang tid har gjort enkle løsninger tilgjengelig.

- At vi lykkes nå, er resultatet av en bevisst satsning i dette markedet, og vi har flyttet ressursene etter, for å kunne tilby nye løsninger med sky-funksjonalitet, sier Ingier.

Forsiktig drister han seg til å si at selv om det er kundene som i hovedsak preger utviklingen, ser han ikke bort fra at Visma også er med på å prege kundene. Mest nytte har han nok likevel av dem som har valgt å gå foran; som Google, Facebook og Microsoft. Og kundene følger etter.

- Selv advokater med konfidensielle dokumenter lagrer sakene sine på nett, sier han.

Enkle løsninger

Det er ikke bare i det private næringslivet at omfanget av sky-tjenester vokser. Ifølge Ingier er kommunene på full fart inn, og etterspørsel etter nye løsninger dukker opp i møte med brukerne. Som at halvparten av kommunene har utstyrt hjemmesykepleien med mobiltelefoner hvor de kan gjøre oppslag og få nødvendig informasjon om en pasient uten å måtte logge seg på en pc.

- For å øke bruken av slike løsninger i offentlig sektor, er det nok noen barrierer som skal nedkjempes og noen utfordringer som skal løses, sier han.

At Cloud Computing går i en raskere takt i SMB-markedet, mener Ingier skyldes at teknologien er enklere å ta i bruk i mikromarkedet. Timeregistrering og reiseregning er eksempler på hva folk gjerne gjør mens de er på farten, og enten har de ikke råd til, så ønsker de ikke å bruke penger på egne servere. Han merker en økende etterspørsel fra bedrifter i segmentet 10 til 100 ansatte. Da bremser etterspørselen opp.

- Ofte har større bedrifter egne it-avdelinger, og de har jo sine egne stillinger å forsvare, sier han.

SAP på sin side har valgt seg de litt større bedriftene og tror ikke størrelse er noen hindring.

- Vår Cloud-løsning er etablert til at dekke alle virksomheter. Det primære markedet er virksomheter med mellom 200 og 500 medarbeidere. SAP tilbyr virksomhetene å starte smått, og ta flere områder i bruk etter hvert som de trenger det, sier Østgaard. Han hevder at dette passer for alle typer virksomheter.

- I tillegg til standardløsninger som SAP tilbyr til diverse industrier, kan virksomheter utvide eller konfigurere løsningen videre ved hjelp av enten SAP eller Busines By Design-partnere, sier han.

Kundene har ofte har et heterogent it-landskap der man har visse løsninger på datarommet, mens andre er igjen er Cloud-baserte. Det er med andre ord et marked hvor tradisjonell it-drift lever side ved side av de mer nettbaserte virksomhetene, men ingenting er for bestandig:

- Det finnes også eksempler på kunder som har valgt å starte i skyen og deretter tatt det inn. Det går begge veier, sier Østgaard.

I horisonten

Selv om Cloud Computing representerer nye muligheter leverandørene, er det også utfordrende. Dersom det satses for fullt på nettskyen, må mye skrives på nytt, slår Bjørn A. Ingier fast. Det er ikke mulig i lengden å vegetere på eksisterende løsninger.

- Mye av programvaren er utviklet gjennom 20 til 30 år, og det er mye som er Windows-basert og med en rik funksjonalitet. Skal dette legges ut på nettet, må det skrives om fra bunnen av, sier Ingier.

Det tror han de fleste vil forsøke å unngå. Derfor vil det fortsatt være litt selvplukk av funksjoner som effektiviserer, mens kjernefunksjonen vil kjøre i tradisjonelle systemer. Utfordringen er å koble dette sammen mot kundenes egne installasjoner og systemer, sier han. En kommune kan for eksempel ha et sted mellom 20 til 50 integrasjoner med andre etater eller virksomheter. Han tror at veien videre blir som i dag. Noe nytt, noe gammelt.

- Vi må finne de gode områdene som folk ser at de har nytte av over tid. Det jobbes det mye med for tiden, sier han.

Markedet vokser mest i standardiserte løsninger, for folk flest.

Terje Kaasa, salgs og markedsdirektør i Unit 4 Agresso, mener at det er vanskelig å spå hvilke produkter som vil vinne i nettskyen, men ulike CRM-systemer har fått stor utbredelse i markedet, som for eksempel Salesforce.com - som tilbys som en ren sky tjeneste.

- Et eksempel er fakturaadministrasjon og ulike lønnsadministrasjonstjenester som på en enkel måte kan kjøpes som skytjenester. Bremseklossen er usikkerhet og kompleksitet rundt systemintegrasjon, og ikke minst sikkerhet.

Cloud Computing