- Færre utviklere, flere rådgivere

- Færre utviklere, flere rådgivere

Forrester mener it-avdelingene må endre seg på grunn av nettskyen.

- Vi vil se helt nye modeller for hvordan it-jobben utføres de nærmeste årene, sier Marc Cecere i analyselskapet Forrester til britiske Computerworld.

Endringen har allerede begynt, mener Cecere, med tydeligere krav fra it-brukerne om at de vil bruke sine egne systemer og applikasjoner.

Han mener det nå er et helt klart skifte mot at brukerne og forretningssiden har en kraftig økning i antallet eksterne leverandører.

- Det er ingen tvil om at it-rollen blir mer ledelsesmessig og vil ligne på en meglerrolle. It-avdelingene må bevege seg fra å bygge løsninger til å bli rådgivere, mener han.

Ekspertene

Forrester-analytikeren mener mange it-avdelinger har få ressurser til overs - med mange prosjekter på gang, og at det dermed blir en ekstra stor utfordring med folk på forretningssiden som ivrer etter ny teknologi. I tillegg må man takle unge nye medarbeidere som har alle mulige teknologiske krav.

Mens it-avdelingen alltid har vært de tekniske ekspertene i virksomhetene, blir det nå et større press fra forretningssiden om at de skal implementere sin egen teknologi. De it-ansatte får oppgaven med å administrere endringene, samt å sørge for at de andre i virksomheten forstår implikasjonene med den nye teknologien, mener han.

- Du har alltid hatt noen avdelinger som har rullet ut systemer på egenhånd, men det har som regel gått greit og under radaren. Men trenden vil styrke seg til et nivå hvor man ikke lenger kan la være å forholde seg til det, sier Cecere.

Dårlig tid

Forrester-analytikeren mener en utfordring for it-avdelingen er veksten i outsourcing og forberedelser til skyttjenester. Cloud computing vil legge større beslag på ledelsesressurser fremover enn de fleste er klar over, mener Cecere.

- Det kan komme til et punkt hvor folk opplever at de må forholde seg til for mange eksterne leverandører, og så begynner de å kutte – også der får it-avdelingen ledelsesutfordringer, mener han.

Hans klare anbefaling til it-sjefer er å ligge tidlig i løypa.

- Unge medarbeidere vil ha sine teknologiske løsninger raskt implementert, og det må løses. Samtidig er det viktig å oppdra brukerne og fortelle om konsekvenser, sier Cecere.

Samtidig er det viktig at it-avdelingen ikke blir en nei-avdeling.

- Nøkkelen er å legge til rette. Det du må gjøre er å vise folk hvordan de selv kan få til det de ønsker, og samtidig gjøre ansvarsfordelingen tydelig med - hvem som har ansvar for hva.

Cloud Computing