Flere skyer er framtiden

Flere skyer er framtiden

Data i flere skyer vil ta fart når alle applikasjoner kan leveres, og lisensmodellene tilpasses.

Konseptet rundt data i skyen (Cloud Computing) innebærer et sett med data- og it-tjenester levert fra flere eksterne leverandører i et nettverksorientert grensesnitt. Virtualisering i bredden, ikke bare av maskinvare, men av arbeidsmiljø og applikasjoner, er en kjerneteknologi for at skyen skal kunne realiseres. En viktig modul av slike tjenester vil være applikasjoner, og enkelte jakter på den såkalte "killer app" som skal utløse den store migrasjonen til skyen.

- Det finnes ingen "killer app". Den er den applikasjonen du bruker akkurat nå, og du er interessert i at den virker, er stabil og hjelper deg å gjøre det du har tatt den i bruk for.

Dette sier Scott Swanberg, som er direktør for nye produkter og løsninger hos Citrix. Han var hovedtaler i Citrix nordiske teknologidager "Citrix Tech Forum" i slutten av mai.

- Den som er flinkest til å levere applikasjoner fra skyen kommer til å være vinnerne i framtidens databehandling i skyen.

Swanburg er naturlig nok optimistisk på vegne av eget firma. Fjernlevering av applikasjoner er et forretningsområde Citrix er eksperter på. Med bakgrunn i serverbasert databehandling og tynne klienter, er veien videre til full virtualisering av både arbeidsmiljø ("virtual desktops") og virtuelle applikasjoner kort.

Betalingsproblemer i skyen

I en samtale under konferansen tok vi opp utfordringen i å få til forretningsmodeller som fungerer i skyen. Å betale for faktisk bruk er et konsept som ikke er helt enkelt for programvareleverandører og deres lisensregler per i dag. Ikke bare når det gjelder bruk kun for kort tid, men også når det gjelder bruk av samme programvare eller applikasjon av samme person i flere enheter gjennom en brukssyklus.

- Citrix har forsøkt flere lisensmodeller, og enkelte fungerer ikke, innrømmer Swanberg.

- Utfordringen fra data i skyen er at man bør lisensiere for bruk i alle fall på månedsbasis. Og uten å forlange betaling de månedene applikasjonen ikke er brukt. Vi prøver ut slike modeller nå hos flere kunder.

Han forklarer at grunnen til at akkurat en måned er valgt, er at dette er en vanlig rapporteringsperiode for salgsorganisasjoner. I en fullt ut virtualisert skyløsning er det ideelt sett enda kortere tidsintervall som er priset. Men i visse tilfeller vil det ikke spille noen rolle.

- Dersom det er snakk om en applikasjon man bruker fast og til daglig, kan en ordinær lisens fortsatt være like riktig, selv om denne applikasjonen leveres fra skyen, understreker Swanberg.

Skyen gir små bedrifter datasentre de ellers ikke ville hatt, mener Swanberg, les videre på neste side!

Les om:

Cloud Computing