Flytter Moss ut i skyen

Flytter Moss ut i skyen

Moss kommune er nestemann ut til å flytte sine it-løsninger ut i nettskyen.

Ifølge en pressemelding fra sin sky-leverandør Microsoft, er Moss kommune i ferd med å flytte lagring, backup og drift it-infrastrukturen sin ut i nettskyen. Det er det lokale it-selskapet Skill som i samarbeid med Moss kommunes egne it-folk står for utvikling av it-strategi og løsning.

- Skill er en svært god partner med lang tradisjon i Moss kommune. De forstår våre utfordringer og behov, og har samtidig svært høy kompetanse på Microsoft Cloud og løsningene vi trenger, kommenterer Bjarne Blom, it-sjef i Moss kommune.

Lagrer sensitive data lokalt

Valget har falt på en hybridløsning med Microsoft Cloud OS og Storsimple. Med hybrid menes det her at sensitive data lagres lokalt som før, mens all annen data lagres ute i den store nettskyen. Det var et ønske om lavere investering- og driftkostnader som drev kommunen til å søke seg til skyen.

- Vi trengte en plattform som kunne dekke både umiddelbare og fremtidige behov, for eksempel knyttet til lagringskapasitet. Samtidig må vi holde investering- og driftskostnadene så lave som mulig, og derfor så vi etter en dynamisk løsning hvor vi betaler kun for den kapasiteten vi faktisk bruker, sier Blom.

Tidlig ute

Kommunen var tidlig ute med å ta i bruk desentralisert og distribuert, altså cloud, computing. Først ut var en stor andel av de ansattes epost og Microsoft Office 365. Det hele foregår riktig for seg, og Blom forteller at alle løsningene må igjennom grundige risikoanalyser før det får grønt lys. I tillegg har kommunen tett dialog med Datatilsynet.

- Vi er tidlig ute, men er samtidig svært opptatt av at dette ikke går på bekostning av drift, datasikkerheten og brukervennligheten, påpeker Blom.

Viseadministrerende direktør i Microsoft Norge, John Henrik Andersen, mener Moss kommune med sin satsing på nettskyen viser seg som en moderne kommune med fokus på effektivitet, fleksibilitet og sikkerhet.

- For oss i Microsoft er Moss en foregangskommune som balanserer utfordrende rammevilkår for tjenesteproduksjon med innovasjon av ny teknologi som bygger på styrken til både nettsky og lokal datakraft, sier Andersen.

Cloud Computing