Forbrukersky skaper hodebry

Forbrukersky skaper hodebry

Ansatte bruker privat skylagring, selv der arbeidsgiver har forbudt det.

Det er liten tvil om at de små, enkle skytjenestene som Dropbox og Jottacloud tilbyr en svært enkel måte å ta med seg dokumenter og data fra sted til sted, som fra jobben til heimen.

Siden alt lagres på nett er alt praktisk lett tilgjengelig uansett hvor man måtte befinne seg. Alt man trenger, er jo internett og en nettleser. Men bruk av forbrukerrettet skylagring på jobben skaper hodebry for it-sjefen, som ofte ikke vet at kollegene legger bedriftsdata ut i nettbaserte forbrukertjenester.

En ny undersøkelse utført på vegne av sikkerhetsselskapet Trend Micro antyder at omtrent hver fjerde nordmann benytter slike tjenester på sin jobb-pc - uten at den som er ansvarlig for digital sikkerhet i virksomheten er klar over det.

Mangler retningslinjer

På tross av at skylagring er en megatrend som har fått mye oppmerksomhet og svært stor utbredt bruk er det bare syv prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen som svarer at de har retningslinjer for skylagring på plass. Og selv blant virksomheter som har forbudt slike forbrukerrettet gratis skylagring fortsetter bruken.

At man fortsetter å bruke denne typen skylagringstjenester er dessuten hverken overraskende eller oppsiktsvekkende, og bør sees i lys med andre viktige trender innen bruk av forbrukerrettet teknologi på arbeidsplassen. BYOD har gitt medarbeiderne mer egenkontroll over daglig bruk av teknologi, og det er veldig praktisk med skylagring som synkroniserer seg selv istedenfor å være nødt til å kopiere data frem og tilbake på minnepinner eller over intranettet.

Og slik det er ofte er med ny teknologi her i Norge, så er forbrukeren tidligere ute med å ta til seg nye trender mens bedriftene henger etter.

Det mener administrerende direktør i Trend Micro Norge, Nils Roald er problematisk. Han mener bedriften må ta tilbake kontrollen over hvordan de ansatte bruker bedriftsdata i en utfordrende, stadig mer mobil hverdag.

- De ansatte senker ikke sikkerhetsnivået med overlegg, men ønsker å arbeide effektivt når de for eksempel jobber fra hjemmekontor eller på reise. Det kan bety at gratistjenester brukes til å dele dokumenter uten at det finnes noen form for beskyttelse mot informasjonslekkasje, mener Roald.

- Med den tilgangen på åpne skytjenester som ansatte i norske bedrifter har i dag, hadde Manning og Snowden trengt hverken CD eller minnepinne, sier han.

Noen vil nok mene at dette er ganske så satt på spissen, men det demonstrerer at det finnes et fortsatt utappet marked for bedriftstilpassede skyløsninger, da helst en som ikke går akkord med brukervennligheten som man er vant med fra de forbrukerrettede tjenestene.

Den største utfordringen ligger ofte nettopp i å overbevise medarbeiderne til å droppe de enkle tjenestene man er vant med og også bruker til private filer og dokumenter, og i tillegg lære seg å bruke tjenesten som bedriften i så til felle måtte finne på å velge.

Likt i Skandinavia

Det er ikke bare i Norge folk er raske til å ta i bruk ny forbrukerteknologi som skaper bry for bedriftene. Hele Skandinavia ligger tradisjonelt på teknologispissen.

Undersøkelsen, som ble utført av Snabbasvar i november 2013 på vegne av Trend Micro med totalt 3.118 personer fra Norge Sverige og Danmark som respondenter, viser at det ikke bare er norske arbeidstagere som søker seg til nye og praktiske digitale verktøy på egen hånd.

Situasjonen er nemlig lik på tvers av Skandinavia, og totalt sier en av fire av respondentene på tvers av de ulike landene at de ikke har et bevisst forhold til hvor arbeidsrelatert data lagres, mens bare syv prosent har en på plass spesifikke retningslinjer for bruk av skytjenester på sin arbeidsplass.

- Tallene viser at bedriftene ennå ikke har tatt skyen på alvor, mener Roald.

Cloud Computing