Fra null til 58 prosent

Fra null til 58 prosent

Forsikringsselskapet If hadde ingen brukere på mobile overflater for tre år siden. Nå er over halvparten av kundene på mobil.

Kundeopplevelse, industrispesialisering og helse er tre innsatsområder for Tieto, Nordens største tjenesteselskap på it. Det jobbes for å forstå, eksperimentere og bli bedre. Over 40 millioner Euro benyttes for innsatsen. Kontrakten har en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse på ytterligere to år.

Tieto og Evry konkurrerer skarpt på det nordiske markedet. Telenor benytter begge. Spekulasjonene går om Tieto skal overta Evry som er til salgs.

- Vi er nummer én i Finland, nummer to i Sverige og nummer syv i Norge. Vi jobber spesielt med løsninger for industrisegmenter vi er gode på. Alle meglerhus i Norge benytter en løsning fra Tieto. Avregningen av hydrokarboner mellom de mange eierne av gass på den norske sokkel er en spesialitet vi er gode på, fremholder Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Tieto Norway.

Kaprer mobile brukere

Det er forbedret kundeopplevelse som får If til å velge Tieto nok en gang. Tidligere har Tieto sørget for å konsolidere it-systemene til de nordiske selskapene som gikk sammen i If.

- Digitaliseringen skaper etterspørsel etter mer individuelle, spesialtilpassete tjenester som kan tilbys fortløpende til kunder, sier Kjell Rune Tveita, it-direktør i If.

Derfor skal If benytte Tietos skytjenester, Tieto Productivity Cloud, som leveres med en fleksibel prisstruktur for sin forsiringsvirksomhet i Norden. Ifølge kundene skal Tieto ha det beste skytilbudet på markedet.

- Vi må bry oss om kundenes kunder, forklarer Kolbjørn Haarr.

Fra stormaskin til nettsky

Da Tieto ble Ifs partner var tre sentrale systemer på stormaskin.

- Fortsatt benytter vi stormaskin, men to av tre forretningsområder er konvertert. Det tredje er på vei ut, påpeker Tveita.

Det er et spørsmål om å flytte kostnader. Derfor er Tietos skytilbud interessant. Løsninger for kundehåndtering, forretningsinnsikt og kontorsystemer fra Microsoft skal Tieto levere via alle sky-alternativene; privat, hybrid og sentralt.

- Vi mener Tieto er den rette partneren til å hjelpe oss med å forbedre og utvikle vår virksomhet. For tre år siden var det ingen kontakt via mobile devices. Nå benyttes 58 prosent av tiden kundene er i kontakt fra mobile devices, mener Tveita.

It-leveransen til If leveres fra Tietos to datasentre, i Stockholm og Helsinki. Fagfolkene som styrer datamaskineriet jobber fra Tsjekkia.