Himmelsk vekst for nettskyene

Himmelsk vekst for nettskyene

Finanskrise eller ei, omsetningen på cloud computing skal firedobles i løpet av fem år.

Cloud computing blir enormt viktig for it-bransjen. Omsetningen som faller innefor dette området vil ha en eventyrlig økning, til tross for den økonomiske nedgangstiden verdensøkonomien er inne i, spår analyseselskapet Gartner.

I 2008 ble det brukt 46,4 milliarder dollar på skyene. I år vil dette allerede øke til 56,3 milliarder dollar. det er en vekst på hele 21,3 prosent, og det i en tid de fleste piler peker nedover. Men veksten vil neppe bli mindre de neste årene. For 2013 spår Gartner en omsetning på 150 milliarder dollar. Det er 975 milliarder kroner, eller nesten en billion kroner.

- Cloud computing er et bredt fenomen. Mye av veksten representerer at tradisjonelle it-tjenester flyttes inn i skyen. samtidig ser vi at det oppstår rom for nyskapning av forretningsmodeller og inntekter, sier Ben Pring, en av forskningssjefene hos Gartner.

En viktig del av den nye skybaserte tjenesteytingen er annonsebaserte inntekter.

- Cloud computing markerer en endring fra inntjeningsmodeller, slik at tjenester ikke betales direkte, men kan være gratis fordi de finansieres av annonser. Tjenester som er annonsebasert utgjør per i dag den største delen av cloud computing, og vil bli det frem til 2013, sier Pring.

Annonsering

Cloud computing er et begrep som beskriver at tjenester og programvare hentes "ut av skyen", altså på nettet, og ikke er lokalt lagret. En stor del av dette er programvare som tjenester (Saas, Software as a service), som gjør all slags programvare tilgjengelig på nett uten at man behøver å ha det installert lokalt på pc-en.

Forretningsprosesser levert som skytjenester utgjør den største delen av cloud computing. Ifølge Gartner faller hele 83 prosent innenfor dette segmentet. Dette innebærer cloud-basert annonsering, ehandel, human resources og betalingsløsninger.

Webannonsering er den viktigste tjenesten som leveres på nettet. I 2008 stod annonsering for 60 prosent av omsetningen, og denne andelen vil være noenlunde lik i år.

- Annonsering i skyen gir mulighet til å levere annonser til sluttbrukere der hvor innholdet er, og gjør nettbaserte auksjoner og kommunikasjon lettere tilgjengelig. Vi forventer at skybasert annonsering vil fortsette å endre annonserings- og mediemarkedet i årene fremover, sier Pring.

LES OGSÅ:

Billigere tjenester

Mye av omtalen rundt cloud computing handler om systeminfrastruktur, levert som tjeneste. Ifølge Gartner er dette foreløpig mer ord enn virkelighet, og fremdeles i en startfase. I 2008 var bare 5,5 prosent av all omsetning på cloud computing relatert til systeminfrastruktur. Det vil øke til seks prosent i 2009.

- Skybasert infrastruktur vil bli akseptert i løpet av de neste fem årene. Dette segmentet er mest uforutsigbart, fordi de enorme mulighetene som ligger her er avhengige av at outsourcingsleverandørene og deres kunder utvikler det, sier Pring.

Generelt er også Gartner forsiktig for å gi altfor detaljerte spådommer.

- It-markedet vil være veldig usikkert de neste to-tre årene. Veksten vil være lavere, men cloud computing innebærer en del sparemuligheter for bedrifter, og det kan trigge en større vekst for slike tjenester. Vi tror det vil være moderat vekst de første to årene, og så kan det ta skikkelig av, sier Pring.

Cloud Computing