It-avdelingen til Teknisk museum?

It-avdelingen til Teknisk museum?

Stadig oftere kjøpes it rett fra skyen, uten at it-avdelingen vet om det.

Nye skytjenester truer it-avdelingen. Det var utgangspunktet for et seminar på Teknisk museum i forrige uke, hvor en ny undersøkelse om norske holdninger til Cloud Computing ble lagt frem. Rapporten er utarbeidet av IDC på oppdrag fra HP.

Konklusjonene er oppsiktsvekkende - og kanskje skremmende - for alle som jobber med it. I undersøkelsen kommer frem at 20 prosent av respondentene har opplevd at avdelingen de jobber i har bestilt it uten å ha klarert dette med it-avdelingen først. Det tyder på at modellen de fleste it-avdelinger jobber etter i dag er truet, og altså på vei til Teknisk museum, ifølge arrangørene.

- It-avdelingen har en jobb å gjøre for å overbevise ledelsen at de har eksistensrett, dersom de ikke tar innover seg behovene fra sine brukere og mulighetene for å effektivisere og tenke nytt, sier Anita Krohh Traaseth, programvaresjef i HP i Norge.

Emma

- Det er ikke akkurat et ærestegn når noe kommer på Teknisk Museum. Det betyr at det har blitt umoderne, slår historiker Dag Andreassen fast.

Andreasen peker på hvordan arbeidslivet har endret seg de siste årene, og hvordan teknologi er driveren bak de mest dramatiske endringene. Det gjelder bøndene, telefondamene, tømmerfløterne og typografene. Gang på gang utraderer nye teknologiske muligheter hele yrkesgrupper.

- Samfunnet har på en måte løst oppgaven, sier Andreassen.

Utviklingen har gått fort siden en IBM 650-maskin ("Emma", den første datamaskinen for bedriftsbruk) ble satt på plass. Det ble et slags startskudd for "it-avdelingen" som vi kjenner den. Mye har skjedd siden den gang. Introduksjonen av pc-en, mobiltelefonen og den siste bølgen med smarte telefoner og nettbrett, har ført til at it-avdelingen har vært i kontinuerlig endring.

- Da personlige datamaskiner fikk sitt gjennombrudd, ble det sagt at at det var slutt på stormaskinen. Det kan vise seg at pc-en bare er en parantes i historien, nå som de store datamaskinene som kobler alt sammen er på full fart tilbake gjennom Paas , Saas, og Cloud, sier Andreassen.

Turbulent

Strategiekspert Espen Andersen fra Handelshøyskole BI tror også at de siste utviklingstrekkene i it-industrien i stor grad vil påvirke it-avdelingene.

- Men det er ikke første gang det har vært turbulent rundt it-avdelingen. Vi har hørt før at "CIO" står for "Career Is Over" (og ikke "Chief Information Officer", red. anm.), sier han.

Ifølge Andersen har it-avdelingene organisert seg rundt de resursene som er mest kritisk. De fem hovedressursene innen it er prosessering, kommunikasjon, lagring, energi og kompetanse. I starten fantes det mange mennesker rundt en datamaskin for å programmere den. Senere ble kommunikasjon (nettverk) et av de viktigste områdene. Men stort sett går det meste av seg selv nå, mener han.

- Vi ser datasentre med titusenvis av servere som bare har 30 parkeringsplasser. Skyens enkle verden vil få like stor betydning som pc-en da den kom. Men selv om it-avdelingen blir borte, betyr det ikke at det er færre it-folk i bedriften. Man må for eksempel bli veldig flink på å bestille it, sier Andersen.

Facebook og Amazon

Fra den norske rapporten kommer frem at forståelsen for hva Cloud Computing innebærer, hvordan det brukes og på hvilke områder det kan hentes ut gevinster, fortsatt er lav. Det påpekes blant annet at det er mange ulike definisjoner om hva som inngår i skybegrepet. Rundt halvparten av lederne forespurt i undersøkelsen har liten eller ingen kunnskap til konsepter som Saas, Paas og Iaas (Software/Platform/Infrastructure as a Service).

- Dette vil endre rollen til it og måten vi må forholde oss til teknologi som forretningsmodell på. Det dukker opp mange spørsmål, som hvordan det er med sikkerheten og skalerbarheten.

Som fordeler med skybaserte tjenester nevner de fleste økonomiske gevinster, som betaling etter bruk (44 prosent), lavere antall ansatte i it-avdelingen (37 prosent) og lavere samlede kostnader (23 prosent). Et viktig strategisk fortinn som skalerbarhet nevnes faktisk av bare 18 prosent.

Sikkerhet oppfattes som det største problemet med skydata. Uvedkommende kan få tilgang til data (38 prosent) og det kan bli problemer med aksessering av dataene (32 prosent). Nylige problemer hos Facebook og Amazon, som får mye medieoppmerksomhet, bidrar til lavere tillit.

Samlet sett konkluderer rapporten med at rollen til it-sjefen blir endret og mer forretningsorientert. Forretningen blir også mer og mer mobil. Det er ingen fremtid i oppfatningen av it som en ekstern divisjon inne i selskapet.

- Det er vel ikke de ansatte i it-avdelingen som må på Teknisk Museum, tror jeg, Men en del av holdninger rundt omkring, som vi har hatt de siste ti årene i de ulike it-avdelingene, er nok på vei ut, sier Traaseth.

Les om:

Cloud Computing