It-bransjen er på vei, men hvor?

It-bransjen er på vei, men hvor?

LEDER: Cloud Computing er i ferd med å snu it-industrien på hodet.

"It-industrien er i rivende utvikling." Det er en setning som kunne vært skrevet når som helst de siste 40 årene. Men det gjør det ikke mindre sant i 2011.

Store teknologiske skift på it-området har med jevne mellomrom forandret hverdagen til både brukere og it-avdelinger, være seg utvikling av stormaskinen, overgangen til klient/tjener, lanseringen av grafisk brukergrensesnitt, internett eller virtualisering.

«Clouden»

Nå er det som ofte havner i sekkebetegnelsen Cloud Computing som er i ferd med å snu it-industrien på hodet. It-ressurser skal sentraliseres og distribueres til brukerne etter behov. Det er ingen ny tanke. Ovenfornevnte stormaskin handlet om det samme, men ytelsen og funksjonaliteten som tilbys er selvsagt en helt annen.

For brukerne er ikke dette noe som bør angå dem. Funksjonalitet og brukeropplevelse blir som i dag, om ikke bedre. For den gjengse it-sjef og it-avdeling forholder det seg imidlertid annerledes. For hva skjer når it-sjefens kanskje viktigste oppgave blir å bestille og administrere eksterne it-ressurser? Det blir i hvert fall behov for færre medarbeidere i it-avdelingen.

Fremtidens it

Men det er ingen grunn til panikk med det første. Overgangen til Cloud Computing vil bli en glidende prosess som tar år, hvor noen vil organisere sin it som interne skytjenester, mens andre vil gå helt eller delvis utenfor egen organisasjon for å kjøpe det de trenger. Men vær ikke i tvil: Dette er fremtidens it. Vår spådom er at landets it-sjefer ganske snart kan forvente daglig leder på døra med spørsmål om hvilke planer bedriften har i skyen. Da kan det være greit å ha et svar klart.

24. mai arrangerer Computerworld vår årlige stormønstring for landets it-avdelinger, konferansen It-trender 2011. Hele denne utgaven av Computerworld på papir er en messeavis for for denne konferansen, hvor vi drøfter hvilke megatrender alle som jobber med it i Norge må forholde seg til i tiden som kommer. Cloud Computing er selvsagt blant disse trendene. Vi håper dette gjør deg som leser litt bedre forberedt når daglig leder banker på, og vil derfor legge ut de fleste sakene på nett fremover i tid.

I tillegg håper vi også å se deg på It-trender 2011.

Cloud Computing