Java i skyene

Java i skyene

Cloud Computing er det neste store innen infrastruktur. Hvilken rolle spiller Java?

Cloud Computing dominerer catwalken for tiden. Det er intet mindre enn alle de største trendene dyttet inn i et og samme begrep. Slår du sammen virtualisering, web 2.0, tjenesteorientert arkitektur (soa) og tjenestebasert programvare (saas) sitter du igjen med noe som ligner Cloud Computing.

- Alle hypene er på plass på en gang. Det vi ser nå er at Cloud Computing i ferd med å bli mer modent. Jeg brukte en halvtime på å sette opp en virtuell javaapplikasjon. Det klarer man rett og slett ikke med tradisjonell infrastruktur, sier Morten Udnæs.

- Java og Cloud Computing er spennende. Som utvikler trenger man miljøer for test og produksjon. Dette kan være vanskelig eller for kostbart å sette opp og drifte selv. Samtidig er det en del begrensninger, Bjørn Nordlund.

I skyen

Vi møter de to javautviklerne i kantinen i Bankenes betalingssentral (BBS). Begge er aktive i det norske javamiljøet. BBS har et av de største javamiljøene i landet. Cloud Computing er på alles lepper, men hvilken rolle har Java i forhold til Cloud Computing? Er det javaslagord som "Write Once, Run Everywhere" og "The Network is the Computer" som er i ferd med å realiseres?

Først: Hva er Cloud Computing? Begrepet oppsto i det vanligste symbolet på internett; skyen. Det nye er at man benytter internett til infrastruktur på en ny måte. Man nærmer seg en tilværelse hvor det knapt finnes bindinger mellom maskinvare og programvare. Amazon har kanskje kommet lengst, med sin S3 lagring og EC2-tjeneste.

- Cloud Computing åpner for mange fordeler, særlig i en etableringsfase. Du slipper å kjøpe dyrt produksjonsutstyr. I en tradisjonell verden er det grisedyrt å bygge infrastruktur. Med Cloud kan utviklere lansere en tjeneste med lav kostnad, sier Morten Udnæs.

Det verserer allerede mange suksesshistorier. Et selskap konverterte fire terrabyte med data for 200 dollar der ute i skyen. Andre har skalert fra noen tusen brukere til en million i løpet av en uke. Cloud Computing åpner for nye muligheter.

- Som javautvikler vil man ha et testmijø. På Amazon kan man kjøre det som du vil, med en lav kostnad, sier Udnæs.

Unikt for studenter

Når det gjelder infrastruktur har utviklingen gått fra frittstående servere i hver bedrifts datarom til store klynger av servere. Virtualisering bidrar til at man tenker lagring løsrevet fra maskinvare. Cloud Computing handler om alt fra lagring til applikasjoner blir en tjeneste. For brukeren betyr det at bedriftene enklere kan bygge opp en nettside på samme måte som skrivebordet, inspirert av Facebook og Google.

For utviklere betyr det at det er lettere å etablere testmiljøer og skalere opp lagringsbehov. For kommende programmerere er Cloud Computing en gyllen anledning til å etablere testmiljøer (det er nesten gratis), samtidig som man kan skaffe seg en kompetanse som analytikerne spår vil bli det neste store. Ifølge Gartner er det bare Virtualisering som når høyere opp på trendbarometeret.

- Det går denne veien, og det er veldig fornuftig å leke litt med teknologien mens man er student. Bruk det til skalering og failover, med en ordentlig databaseserver i bunn. Bygg opp en applikasjon, deploy den og få en oversikt over hele kjeden, er Bjørn Nordlunds tips.

For studenter er dette kompetanse som arbeidsgivere med all sannsynlighet kommer til å etterspørre.

- Når du studerer blir du ikke eksponert for så mange miljøer og reelle forretningsproblemer. Hvis det kommer en søker til oss som har håndtert noen driftsmijøer er det langt bedre enn å bare kunne Java i teorien. Kan du fikse noen webservices via Google er det garantert positivt, sier Morten Udnæs.

Sun svarer

Til tross for Java og Sun deler mye av filosofien med Cloud Computing er det ikke Java som har drevet utviklingen.

- Sun gjorde dette for ti år siden. Da var ikke verden moden. Nå er det motsatt, og det blir spennende å se hvordan Sun svarer. Jeg vet det er mye spennende på gang, sier Bjørn Nordlund.

I forhold til infrastruktur er Cloud Computing rettet mot to behov, rask etablering av en tjeneste og rask skalering. Særlig i forhold til etablering (deployment) har Java en del utfordringer. Java har alltid hatt en utfordring i forhold til å sette ut drift. Cloud Computing er i tillegg forholdsvis umodent. Få kunder har vært igjennom en full livssyklys. I likhet med alle outsourcingsprosjekter løser Cloud Computing ingen problemer hvis man ikke først har orden i egne systemer og arkitektur.

- Ingen trær vokser inn i himmelen, og det er en del som må løses. Hvordan forholder det seg i forhold til kvalitet på tjenesten når tilbyderen er i USA. Det er mange som fremdeles er skeptiske. Det blir spennende når norske aktører som EDB kommer med sine standardkontrakter, sier Morten Udnæs.

- Jeg er sikker på at Java kommer til å spille en stor rolle innen Cloud Computing. Vi har på BBS vist at man kan lage en enkel og skalerbar applikasjon med et klikks deploy ved hjelp av open source sier Bjørn Nordlund.

Fordelene med Java og Cloud Computing:

1. Java er Open Source, standardisert og har en rekke gode verktøy for utvikling og administrasjon.

2. Java har mange utviklere innen enterprise, som gjør det enklere å teste ut nye teknologi.

3. Java, med slagordet "write once, run everwhere", er en god kandidat som systemstanard innen Cloud Computing.

4. Java er en stabil plattform for enterprise applikasjoner og det finnes stadig flere språk i tillegg til java som kan kjøre på denne plattformen, som jruby, scala, groovy,

Utfordringene med Java og Cloud Computing:

1. Det har alltid vært en utfordrin med å sette ut drift med Java. En viktig suksessfaktor er verktøy som gjør dette på en enkel og sikker måte.

2. Kompleks deployment og store applikasjonsservere gjør java mindre fristende og bruke når man jobber med cloud.

3. Mange av tjenestene som bygges i clouden i dag er laget med andre programmeringsspråk, som Python med Google App Engine og Ruby.

4. Store industriaktører, som Microsoft, har kommet på banen. Spørsmålet er hvor mye av Cloud Computing som vil bli åpent.

Kilde: The Register og BBS

Denne artikkelen er hentet fra magasinet IT-karriere

Cloud Computing