Jobben er i skyen

Jobben er i skyen

DND: Cloud Computing et brennaktuelt. Ikke rart masterstudenter tar et strategisk valg når de skal velge tema for oppgaven som kan være døråpner mot kommende arbeidsgiver.

Ole André Vabø, masterstudent på Universitetet i Agder (UiA) er intet unntak. Han er godt i gang med oppgaven som skal besvare «Hvilke hemmere og fremmere eksisterer for Cloud Computing?»

– Jeg er sisteårsstudent på linjen «Informasjonssystemer» på UiA. Studiene handler mye om forretningssystemer, ERP og IT-strategi. Oppgaven jeg skriver er om Cloud Computing der jeg ser nærmere på hva som ligger i markedet. Det er nesten som en markedsundersøkelse, rettet mot potensielle kundesegmenter, forklarer Ole André.

Han konsentrerer seg hovedsakelig om bedrifter som ikke har IT som kjerneområde, men hvilke vil han ikke røpe for oss.

– Bedriftene er gitt anonymitet i oppgaven. Jeg skriver oppgaven i samarbeid med Accenture og henvender meg til helt forskjellige firmaer av ulik størrelse, og ingen av dem jobber innen IT-bransjen. I oppgaven fokuserer jeg på hvilke faktorer som eventuelt stopper bruken av skytjenester, og hvilke faktorer som taler for at norske bedrifter skal ta tjenestene mer i bruk enn hva som blir gjort i dag. Det er lite forskning på dette området, og jeg prøver å se generelt på hvilke faktorer som er viktige for bedriftenes valg, sier Ole André.

Tidligere i år intervjuet Data-foreningen to BI-studenter som også hadde valgt Cloud Computing som tema for sin masteroppgave. De kommende arbeidstakerne mener at fremtiden ligger i Skyen.

– Det virker som det er mange studenter som tenker som meg. At når du kommer så langt som til en master, bør emnet du velger reflektere hva jeg har lyst til å se nærmere på og kanskje jobbe med. Å velge strategisk på dette punktet er nok ganske vanlig, mener Ole André.

Les flere saker fra Dataforeningen på computerworld.no/dnd

Han har også snakket med studenter i kullet under seg på UiA hvor flere vurderer Skytjenester som sitt tema til neste år.

– Jeg har inntrykk av at det er mange som interesserer seg for Skyen. I fjor var det en som skrev bachelor-oppgave om temaet her på UiA. Cloud Computing er også tema i forelesningene, avslutter Ole André.

Hotmail første Cloud-løsning

Men skytjenester er jo egentlig ikke noe nytt. Mange av oss hadde kanskje vår første e-postkonto i Skyen uten at de fleste av oss reflekterte nevneverdig over det. Så en av forskjellene på før og nå er at vi finner flere typer ulike tjenester i Nettskyen enn tidligere. En annen vesentlig forskjell er at skytjenestene retter seg i større grad mot bedriftsmarkedet enn tidligere. Altså B2B.

Dette vet Peter Flem en god del om. Han er IT-spesialist i IBM og leder av Faggruppen Cloud Computing i Dataforeningen.

– For 10-12 år siden var Hotmail den første, og kanskje største, skyløsningen og henvendte seg til privatmarkedet. Denne typen tjenester gjorde gjerne det. Men det vi ser nå er en transformasjon for å gjøre dette om til B2B-markedet. Dette setter helt andre premisser og stiller andre krav til sikkerhet, personvern og datalagring, for å nevne noe. I dag kan vi gjøre skikkelig business ut av Cloud Computing. Derfor er det blitt et hot tema, mener Peter.

Avventer

Men ikke alle IT-ledere skryter Cloud Computing opp i skyene. Computerworld.no måler temperaturen blant IT-sjefene i kommune-Norge. Noen følger tett med, noen sitter på gjerdet mens andre mener Cloud Computing er oppskrytt. Det gjenstår å se.

Stortinget måtte i sin tid avgjøre om vi skulle få lov til å se fjernsyn i farger. For få år siden var det mange som trodde at Internett var en døgnflue. Det blir spennende å følge med i årene som kommer.

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.

Les om:

Cloud Computing