Kjører Autocad over mobilnett

Kjører Autocad over mobilnett

Gjennombrudd i Bergen for virtualisering av tunge applikasjoner over tynne samband.

Tung programvare har ikke vært anbefalt, eller mulig, å kjøre som virtuelle løsninger. LMG Marin i Bergen har sammen med it-konsulentselskapet Firstpoint nylig fått til å pakke inn «verstingen» AutoCAD. Denne applikasjonen brukes til teknisk tegning og design av det heftige slaget.

Nyeste virtualisering

Løsningen bruker Citrix XenDesktop som vertsløsning. Tidligere har det vært løsninger som ligner som bruker XenApp-virtualisering, men denne innpakkingen er langt mer avansert. Det er blant annet lagt inn langt rikere muligheter, og en egen filtilgangsløsning gjør at arbeidsfiler og tegninger kan deles i samme løsning.

- Fordelen med løsningen er at vi kan starte arbeidet med nye og eksisterende prosjekter med det samme vi har medarbeidere på plass. Selv om vi ser at vi vil trenge dedikert maskinvare for å sluttføre svært kompliserte prosjekter med mange tegninger, kan våre ingeniører starte å jobbe med deltegninger med den pc-en de har for hånden. I maritim næring og petroleumsbransjen betyr dette at vi er i gang på dagen i stedet for etter flere uker, sier Jocelyn Strømsnes, it-teknisk leder i LMG Marin til Computerworld.

I prosjekter som involverer design og bygging for petroleumssektoren renner millionene per uke fort, så tid er bokstavelig talt penger. Strømsnes regner med at investeringen i utvikling av denne løsningen er tilbakebetalt før et år er gått.

Nettsky for internasjonal tilpassing

Leveringen er valgt å kjøre gjennom en nettskymodell for å kunne tilby løsningen fleksibelt til kunder og brukere over hele verden.

- Å gjøre dette på denne måten har aldri vært gjort før, så langt vi kjenner til. Våre it-løsninger krever mye datakraft. Våre ingeniører sitter mye ute hos kunder og er ofte på reise. Vi trengte derfor en ny løsning der de kunne få god tilgang når som helst og hvor som helst, sier Strømsnes.

- Tilbakemeldingen fra brukerne er positive. De merker mindre forskjell mellom å jobbe i våre kontorer eller på farten. Vi ser at det er mer effektive og selvhjulpne, og vi leverer bedre kvalitet til kundene.

Sikker fildeling og tilgang

Utveksling av alle typer filer, det være seg tekniske tegninger, prosjekter eller andre dokumenter, er ordnet gjennom Citrix ShareFile. Denne teknologien ble kjøpt opp av Citrix for et par år siden, og gir «Dropbox-lignende» tilgang og deling av filer. Men med sikkerhet og kontroll som er en profesjonell virksomhet verdig.

LMG Marin har hovedkontor i Bergen og viktige avdelinger i Polen og Frankrike. Deres 30 ansatte og innleide medarbeidere jobber i disse landene og har aktivitet i Singapore og Brasil.

- Vi har ikke stresstestet og funnet hva som er lavest fungerende båndbredde. Men det går fint å kjøre og jobbe med enkelttegninger over 4G-nettverk, forteller Strømsnes.

Flere applikasjoner på vei

LMG Marin har til nå designet over 1000 sivile og militære fartøy.

- Vi har også tunge applikasjoner som DNV Sesam og beregningsprogramvare som Napa som kjører med samme type virtuelle levering. Etter hvert vil alle applikasjoner vi har tilbys gjennom denne løsningen, sier Strømsnes til Computerworld avslutningsvis.

Hos Firstpoint sier daglig leder Bent Philipps at han regner med resultatene i dette prosjektet vil vekke oppsikt internasjonalt.

- Vi tror det er et stort behov etter å kunne bruke nettskyen for å levere it-verktøy til ingeniører utenfor lokalnett, sier Philipps.

Les om: