Krever svar fra Narvik om Google

Krever svar fra Narvik om Google

Datatilsynet bekymret for personvern i skyløsninger for offentlig sektor.

I ti år brukte Narvik kommune Lotus Notes for epost, men i mai i år var det slutt.

Da kunne Computerworld fortelle at de som første kommune gikk over til Google Apps.

- Vi har hatt Lotus Notes i en årrekke, men vi har sett lenge at det er vanskelig og dyrt å få tak i kompetanse for å videreutvikle systemet, sa Per Jakobsen, enhetsleder for it drift og utvikling i Narvik kommune til Computerworld.

- Sensitiv informasjon i interne systemer

På spørsmål om sikkerheten var god nok, svarte Jakobsen:

- Sensitiv informasjon vil fortsatt ligge og behandles i interne sakssystemer, men for samhandling utover saksbehandling vil vi kunne bruke Google.

Les saken her: Vraker Notes, velger Google

Nå har imidlertid en innbygger i Narvik kommune skrevet brev til Datatilsynet hvor han utrykker bekymring for leverandørskiftet. Vedkommende frykter for håndteringen av personopplysninger til kommunens innbyggere, folkevalgte, ansatte og samhandlingspartnere, skriver Digi.

Krever svar

- Klager mener det er problematisk at kommunen velger å håndtere personopplysninger hos et selskap underlagt amerikansk lovgivning, heter det i brevet, ifølge Digi.

Datatilsynet krever nå at Narvik kommune redegjør for valget av Google Apps.

- Narvik kommune er den første saken vi tar opp når det gjelder nettskyløsninger mot offentlig sektor. Det blir en prøvesak for vår behandling av slike saker, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon til nettstedet.

Kommunen må blant annet svare for hvilke av kommunens personopplysninger skal behandles i Google Apps, og fremlegge en kopi av avtalen med Google. Dersom Google skal behandle personopplysninger, utløser dette en rekke lovpålagte krav, blant annet til risikovurdering og sikkerhetsrevisjon.

Les om:

Cloud Computing