- Lag nye løsninger for nettskyen

- Lag nye løsninger for nettskyen

Skyentusiast Helge Skrivervik tror ikke på å flytte gamle systemer til nye plattformer.

- Har du mye skreddersøm må du tenke helt nytt. Jeg tror ikke på flytting av gamle systemer til nye plattformer. Ny plattform trenger nye muligheter og krever nye tjenester, mener skyekspert Helge Skrivervik i Mymayday.com.

Analyseselskapet Gartner la nylig frem funnene i en stor undersøkelse blant 2000 it-direktører i 50 land. Helt på toppen av it-direktørenes prioriteringsliste for 2011 kommer nettopp cloud computing. På andre og tredjeplass kommer henholdsvis virtualisering og mobile teknologier etterfulgt av verktøy for it-styring og business intelligence (BI).

Gartner skriver i sin rapport it-direktører må redefinere hvordan de tenker i forhold til å skape vekst for virksomheten med fortsatt relativt beskjedne it-budsjetter.

- It-direktørene faller ofte mellom to stoler, med lav vekst it-budsjettene på den ene siden og økte forpliktelser i forhold til de tradisjonelle systemer på den andre, sa analytiker Mark McDonald i Gartner i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort.

- Ny og lettere teknologi - som cloud computing, programvare som en tjeneste (Saas) og sosiale nettverk – gir it-direktøren en mulighet til å redefinere it og få et større fokus på vekst og strategisk betydning. Dette er to ting som er mangelvare i mange organisasjoner, påpeker han.

Erp på vei til skyen

- Det skjer en god del på erp-markedet når det gjelder skytjenester. Det som er svært interessant er at det skapes mange nye selskaper - som helt rene skyselskaper, sier Nils Molin.

Molin er administrerende direktør i analyseselskapet IDC i Norge og Sverige og forteller om en underskog av små erp-selskaper som vokser frem i hele Norden.

- Når det gjelder de etablerte selskapene så har vel alle lansert planer, men hva de faktisk har gjort er litt vanskeligere å få klarhet i, sier Molin.

For det er komplekst. Molin mener skreddersøm bryter med konseptet cloud computing.

- Med mye skreddersøm har man ikke lenger de samme skalafordelene. På den andre siden må leverandørene fremover måtte differensiere tilbudene etter kundens behov. Men hvordan gjør man det uten å ødelegge skalafordelene? spør Molin retorisk før han svarer:

- En mulighet er en sentral motor som gjør samme ting og så tilpasser man nærmere kundene i et nytt lag. Jeg tror imidlertid dette kan bli dyrt.

Skreddersøm i nettleseren

Helge Skrivervik mener it-folk må bruke nye arkitektoniske bilder for cloud computing.

- Skytjenester har eksistert en god stund. Og det er ingen grunn til at erp ikke skal ut i skyen. Utfordringene ligger i hvordan man skal overføre dataene, og hvordan brukerne skal administreres – men dette er jo også utfordringer man har utenfor cloud computing, sier Skrivervik.

Han mener imidlertid at virksomheter som driver med fysisk produksjon og hvor erp-systemet er koblet opp til maskiner i produksjonen - bør trå varsomt.

- Det er kanskje ikke det naturlige stedet å begynne om man produserer noe fysisk, det kan bli komplisert. Men det er heller ingen umulighet, med tanke på at mange bedrifter faktisk har satt selve produksjonen til andre land. Cloud computing blir jo noe av det samme. Det er nok også mye følelsesmessig. Det viktige er at løsningen må være utviklet for internettplattformen - i stedet for å prøve å dra med seg historien, sier Skrivervik.

- Hva med skreddersømmen?

- Mye integrasjon er allerede tilrettelagt for nettjenester og det finnes standarder for denne jobben. Tilpasningene vil gjøres nærmere kundene – for eksempel i nettleseren med Java script, men dette er et langt lerret som er i ferd med å bli bleket, mener Skrivervik.

Studierektor Bo Hjort Christensen ved Handelshøyskolen BI er blant landets fremste eksperter på erp. Han er ikke tvil om at skytjenester står høyt på agendaen til erp-leverandørene, men da som mer standardiserte tjenester – i alle fall i første omgang.

Les mer på neste side!

Cloud Computing