Lagringsløsning for skyen

Lagringsløsning for skyen

EMC går inn i det skybaserte lagringsmarkedet med en ny maskin- og programvarekombinasjon ved navn Atmos.

Web 2.0 og en stor vekst i brukergenerert innhold medfører større krav til lagringskapasitet enn tidligere. Behovet for å betjene hundrevis av lokasjoner og millioner av brukere har gitt grobunn for COS (cloud optimized storage).

EMC Atmos skal kunne by på massiv lagringskapasitet for web 2.0, telekom og store bedrifter som trenger et sted for å lagre sine objektbaserte ustrukturerte data. Atmos gikk tidligere under kodenavnet Maui, og er tilgjengelig med lagringskapasiteter fra 120 terabyte og opp til 360 terabyte.

Løsningen består ellers av administrasjonsløsninger. Her finner vi blant annet filversjonstjeneste, deduplisering, strømsparing ved hjelp av spin down, replikering og komprimering.

Konseptet med Atmos (atmosphere) er at hver fil er et objekt som kan administreres ut i fra sitt innhold i stedet for filstørrelsen.

Ifølge EMC er Atmos innholdsoptimalisert lagring, altså lagring som distribueres inn i skyen og som administreres ved hjelp av gitte regelsett. For eksempel kan informasjon som er aktuell og verdifull definerers som «premium» og kopieres til flere lokasjoner enn informasjon som er eldre og mindre brukt.

Atmos krever ikke maskinvare fra EMC og løsningen bruker Web 2.0 APIer som REST og SOAP.

Cloud Computing