Langsom modning av skyen

Langsom modning av skyen

Interessen for lavere kostnader gjør norske virksomheter nysgjerrige, men skyen er fortsatt fremmed.

- Virksomheter i Norge er interesserte i optimalisering, effektivisering og lavere kostnader, sier Helge Skrivervik, analytiker og skyguru i Mymayday.com.

Det gjør at norske virksomheter ser nærmere på skytilbudet. I 2011 vil applikasjoner som en tjeneste skape større interesse. Det skyldes at tilbyderne har jobbet med å tilrettelegge infrastrukturen for et mer kostnadseffektivt programvaretilbud, SaaS, Software as a Service.

Ett eksempel er Basefarm som ønsker å markere seg som en skyleverandør. De tilbyr PaaS, Platform as a Service og tilrettelegging for SaaS. Tilbudet er for virksomheter som enten vil forandre kostnadsstrukturen sin fra anskaffelse og drift, til variabel drift for egne applikasjoner, eller for partnere som vil tilby applikasjoner til sine kunder, SaaS.

- Der det finnes muligheter, bør både it-avdelinger og utviklingsmiljøer være på hugget. På kort sikt handler det om å supplere eksisterende tjenesteproduksjon, fortsetter Helge Skrivervik.

Andre gang

Den internasjonale systemintegratoren Avanade har for andre gang gjort en undersøkelse om Cloud Computing. Første gang var i 2009. Den nye er fra i år. 573 selskaper var med i undersøkelsen fra 18 land, hvorav bare 103 fra USA og 96 i Norden. 17 norske virksomheter svarte på spørsmålene til Kelton Research. Ni av disse benytter allerede en eller annen form for skytjenester.

Avanade er hundre prosent dedikert til Microsofts teknologi med spesiell interesse for forretningssystemer levert som en tjeneste til sine kunder.

- Som ofte med teknologisk innovasjon har forbrukerteknologi en egen evne til å snike seg inn i bedriftene. Nå ser vi at de skybaserte tjenestene er i tilsvarende situasjon, fremhever Espen Sletteng-Fagerli, nordisk virksomhetsansvarlig for skybaserte løsninger i Avanade.

Ofte er det på områder hvor hverken it eller bedriftsledelsen har vurdert databaserte systemer. Selv har Avanade utviklet en skybasert løsning for rekruttering av nye ansatte. Potensielle ansatte kan velge land og se på hvilke profiler kompetanse det landet har behov for. For å gjøre det mer spennende presenterer Avanade behovene via videoer for de etterspurte tjenesteområdene og ansatte forteller hvordan det er å jobbe..

Rask vekst

Ifølge Avanade viser årets undersøkelse en rask vekst i bruk av skybaserte tjenester. Slike tjenester blir mer og mer vanlig, noe som forårsaker voksesmerter for mange selskaper.

44 prosent av norske ledere mener det er umulig å håndtere skybaserte tjenester innen organisasjonen, mens 65 prosent er bekymret for ukontrollert spredning og bruk av slike tjenester.

- Det pågår en modning av tjenester og marked. Det andre er en nivåhevning. I 2011 er SaaS mer spennende fordi det er flere tjenester å velge mellom, påpeker Helge Skrivervik.

- It er på defensiven med hensyn til skybaserte tjenester. Det er forretningssiden som driver det. 40 prosent snikinnfører skytjenester uten å si det til it, hevder Petter Jenssen, nordisk leder for salg i Avanade.

I USA derimot, innføres skybaserte løsninger i samråd med it. Undersøkelsen viser at kun én prosent får skytjenester uten å bry datafagfolkene.

Det påvises at det er en kommunikasjonskløft mellom bedriftsledere og avdelings eller divisjonsledere. En tredjedel av sjefene sier at det ikke er en god kommunikasjon mellom ledelsen og andre ledere som anskaffer seg egne skybaserte tjenester.

I startgropen

- Gode retningslinjer er et sted å starte, men spredning av skybaserte tjenester krever reelt samarbeid og dialog mellom it-ansvarlig og brukerne, sier Sletteng-Fagerli.

Ideen er å avdekke hvor det benyttes skybaserte tjenester, hvor det mangler et tilbud og hvor teknologi kan utnyttes for økt forretningsverdi.

Ifølge undersøkelsen benytter 74 prosent av virksomhetene allerede en eller annen form for skybaserte tjenester som er en økning 25 prosent siden tilsvarende undersøkelse i 2009.

Det gjelder ikke norske virksomheter. I Norge er skytjenester fortsatt fremtid. De norske virksomhetene svarer at det er forenkling, fleksibilitet og kostnadsreduksjon som skytjenester kan bidra med. I tillegg tror man på mer tilfredse ansatte.

- Kun en et par håndfull norske leverandører her reelt nettskyfokus. I tillegg finnes det nå flere utenlandske på det norske markedet, forklarer Helge Skrivervik.

- Det er en prøve og testfase. Til nå har det gått litt over stokk og stein, påpeker Espen Sletteng-Fagerli.

Tilrettelegge

Basefarm er nevnt som en virksomhet med ambisjoner. Det gjelder å ha lave kostnader og et godt tilbud hvor kunden betaler for det variable forbruket av it-plattformen eller kan velge andre betalingsmåter.

- Vi har spesialisert oss slik at vi kan tilrettelegge for nye applikasjoner mye raskere enn det tradisjonelt gjøres, sier Jan Aril Sigvartsen forretningsutvikler i Basefarm.

Basefarm kjører eksempelvis Joint Prosjekthotell, men kundene kjøper ikke direkte av Basefarm det er Joint Collaboration som selger en løsning for administrasjon av prosjektdeltagere og konsulenter.

Ideen er å øke verdien av informasjonen ved å arkivere, dele og håndtere den på en enkel og sikker måte. Ofte betales det ikke dynamisk slik nettskyen legger opp til.

Grunnen er at de er vanskelig å budsjettere. Økonomiansvarlig vil heller ha kjente kostnader. Betalingsregimet kan derfor bli mer forutsigbart.

- Hos oss betaler kundene for antall brukere og hvor mange dokumenter som arkiveres. Prosjektdeltagere som er passive må prosjektledelsen fjerne for at de ikke skal påvirke fakturaen, sier Steinar Svinø, daglig leder i Joint Collaboration AS.

Nyttige

Også Projectplace leverer prosjektadministrasjon som en skytjenese. IBM leverer testtjenester for kvalitetssikring av nye applikasjoner til en brøkdel av tiden det tar å sette opp et testanlegg og til en brøkdel av kostnadene. En rekke norske bedrifter har allerede dratt nytte av IBMs testtjenester i nettskyen.

Det gjelder derfor å finne frem til slike tjenester som kan være nyttige for kundene.

Et ankepunkt har vært sikkerhet. Derfor har norske virksomheter holdt igjen. Egentlig er det to forhold, trusler og sikring. Sistnevnte gjelder sikring av data og sikring av bearbeidingskapasitet. Førstnevnte omfatter alt av virus og innbrudd.

- Det har vært sikkerhetsutfordringer ved innføring av skytjenester i Norge. 44 prosent har hatt sikkerhetsutfordringer, fremhever Espen Sletteng-Fagerli.

- Sikkerhet som vi er vant til er ikke relevant, for skyen er et konsept. Det er tjenestene som skal sikres, fremhever Helge Skrivervik.

Kundene må vurdere hvor viktig applikasjonen og dataene er for deres forretningsvirksomhet. Dette må diskuteres med applikasjonsleverandøren og deres driftspartner.

Det er i forbindelse med sikkerhet at it-fagfolkene er viktige for å bidra slik at svikt unngås. Ikke alle forretningsansvarlige forstår konsekvensen av sikring før det skjer et sammenbrudd, enten på grunn av virus eller data som ikke er tilgjengelige.

Les om:

Cloud Computing