Lotus går etter Microsoft i skyen

Lotus går etter Microsoft i skyen

IBM anser ikke Google som bedriftskonkurrent, og vil slå Microsoft med bedre sosiale funksjoner.

Microsoft Office 365, den storstilte oppdateringen av nettskyløsningen for basal kontorstøtte, ble lansert i sommer. Den helt klare utfordreren er Google, som er en bedrift som vokste ut av nettskyen før begrepet ble trendy i slutten av forrige tiår.

Det er en litt forsmedelig posisjon for IBM, som tradisjonelt har vært utfordreren til Microsoft i kontorene. Lotus, som fant opp gruppevare som konsept tilbake på åttitallet, var absolutt dominant i markedet for avanserte epostjenester i bedriftene da IBM kjøpte selskapet på 90-tallet. I det siste har IBM også utviklet sin nettsky, Lotus Live.

Det femte store skillet

Kampen om meldingstjenerne i virksomhetene ble vunnet av Microsoft, men for IBM er nettskyen muligheten for en omkamp. Til felts fører de bransjens lengste erfaring som tjenesteleverandør over nett, en moden programvarepakke og det de hevder er en bedre sosial nettverksintegrasjon - til en langt lavere pris - enn Microsofts.

- Vi kaller sosiale nettverk det femte store skiftet innen it. Det er samhandling og deling av data og informasjon som driver dette. Det er det sosiale mennesket som er i sentrum i forhold til teknologien. Nettskyen er en arena for noe virksomhetene uansett må jobbe med for at it-systemene skal speile ny bruk, og ikke minst nye brukere som fersk rekruttering innebærer, sier Morten Meier, direktør for samhandling i IBM Norge.

Han poengterer at skillet kan oppsummeres i at man går fra "kunnskap er makt", til at "deling av kunnskap er makt". I IBM er de fire første store skillene stormaskin, minimaskin, pc og internett.

- Nettskyen er en ny leveringsform, med en betalingsmodell som inviterer til å fornye virksomheten uten store investeringer. Eller bare til å prøve seg frem.

Han mener at støtten for sosiale funksjoner som er lagt inn Lotus gjør den til en langt enklere og bedre nettskyløsning. Bruksmåter som er kjent fra Facebook med profiler, interesser, kompetanse og tilgjengelighet gjør kompetansesøk eller ren sosial interaksjon enkelt. Mye er basert på "Blue Pages", som er "Gule Sider" for intern IBM-bruk. Denne løsningen ble vist til presse allerede i midten av forrige tiår. Den viste at IBM var tidlig inne på den trenden vi et par år seinere skulle bli kjent med som "Facebook".

Google er ikke profesjonelle

Det er erfaringen som profesjonell leverandør som gjør IBM til en utfordrer, i alle fall i forhold til Google.

- Det er ingen tvil om at Google er flinke internettleverandører, men deres modell er fortsatt annonsebasert etter informasjon om hva brukerne gjør. De har ikke mulighet for å garantere at sensitive data lagres for eksempel innenfor landegrensene. Og formatene de har valgt for å ta vare på data lar seg ikke transportere til en annen leverandør av tjenesten uten videre. Det mener vi skiller dem fra å være en fullverdig profesjonell leverandør, sier Meier.

Microsoft er også oppmerksom på denne utfordringen, og svarer at samsvar med reguleringer for datalagring i markedene de går inn i, er selvsagt. Dessuten er deres modell basert på at kilden til applikasjoner og data kan være både i sky, i hybrider eller i datarommet. Gjerne som en kombinasjon der sensitive data ikke lagres i skyen.

- Det er også slik at ikke alt trenger å plasseres i skyen. For eksempel har helsesektoren en utfordring. Det er i siste instans kunden som må velge de løsningene som er i samsvar med lover og reguleringer der virksomheten er geografisk plassert, sier Jonas Normann, Office 365-sjef i Microsoft Norge.

Han sier at de første kundene fra offentlig sektor i Norge snart er på plass med nettskyintegrering som er i samsvar med krav fra det norske Datatilsynet. Microsoft arbeider også med tredjeparter som Det Norske Veritas, for å sikre at implementeringer er i tråd med reguleringene som gjelder nasjonalt og globalt.

Lotus og Google

Hos Microsoft tar de Lotus på alvor, men konsentrerer seg mest om Google. Det ligger en anerkjennelse i det: Google er basert på internett, og er flinke til å levere tjenester fra nettskyen.

- Vi er oppmerksomme på Lotus Live, men ser Google som en mer sentral aktør i nettskyen, sier Normann.

Uten å gå i dybden, hevder han at en funksjon-for-funksjon-sammenligning mellom Office 365 og Lotus Live ikke vil gi fullt sammenfall. Det er heller ikke hensikten.

- Jeg tror når det kommer til tjenester som Exchange mot Notes, så vil vi fortsette å ha en komfortabel fordel i nettskyen, slik vi i de siste årene har hatt i datasenterutgaven. Blant annet har vi en svært god integrasjon mot de store sosiale nettverkene som Facebook, Linkedin og Live, sier han.

Han viser da til rapporter fra blant annet Gartner som anslår at Exchange er mellom to og tre ganger så populær som Notes/Domino, så sent som i 2009. Men tallene er usikre, fordi man ikke nødvendigvis teller det samme. For eksempel er det nesten ingen som har Lotus Notes i en privat pc, mens det ikke er uvanlig med Outlook. Slik følger av at Notes er knyttet til Domino, mens Outlook er knyttet til verdens mest kjøpte kontorverktøypakke Microsoft Office.

Samler suksesshistorier

Office 365 ble altså lansert like før sommerferien. Kundene er fornøydw med at det er enkelt å komme i gang, selv med mange brukere. Skalerbarheten har fungert uten problemer. Engangsinnlogging og støtte for to-nivåautentisering er også trukket fram som fordeler.

- Det vi får beskjed om som negativt, er at registreringsprosessen kan ta for lang tid, samt at rettighetstilordninger og roller er for komplekst. Dette skal vi ta tak i og se om vi får bedre, lover Normann.

IBM hadde sin største annonsering rundt Lotus Live ved årsskiftet, da Panasonic flyttet fra Lotus i datasenteret til Lotus Live. Det innebar en migrering av 350.000 brukere.

- Vi har fortsatt en uslåelig modulisering og skalerbarhet i Lotus Live. Vi mener også at vi prismessig kommer ut bedre så lenge vi blant annet kan tilby gratis gjestekontoer for å se eller delta i internettmøter, hevder Meier.

Prismessig starter Microsoft med den laveste prisen på 28 kroner i måneden, og maksimerer på 200 kroner måneden. Lotus Live starter på 21 kroner, men når maksimal pris på "noen hundre", dersom du er møtesjef for noen tusen over internett. Lotus Live har seks hovedpakker av lisenser, der Microsoft har åtte. Sentralt for begge er miksing av lisenser etter behov og brukere, samt muligheten til å mikse nettsky med interne datasentere i hybrid-løsninger. Maks antall brukere per kunde for Office 365 er 50.000, mens Lotus Live lover 500.000. Konferanseløsningen Lync støtter maksimalt 250 deltakere, mens Lotus varter opp med flere tusen. Begge lover støtte for mobile klienter som Android, RIM og Apple, men det er bare Microsoft som har støtte for Windows Phone 7.

- Vi vil lage en app for WP7 om kundene ønsker det, lover Meier.

Og, for den som skulle lure på om alt skal gå direkte fra henholdsvis Mastemyr eller Lysaker: Både Meier og Normann understreker at partnerkanalen er helt sentral for at nettskytilbudene skal bli en suksess. Integrasjon, tilpassinger, salg og nye tjenester er tiltenkt å falle til partnerne. En kampanjeuke i september fyrer innsatsen for Microsoft, mens IBM har sine dager i november.

- En mulighet partnere vil se er for eksempel muligheten for å lage Sharepoint-tilpasninger og rammeverk, som kan selges til alle som bruker Office 365 globalt. Bare her er mulighetene for et verdensmarked på plass fra start for alle partnere, forteller Normann.

Cloud Computing