Mener nettskyene trenger sju år

Mener nettskyene trenger sju år

Gartner tror ikke cloud computing er modent før i 2015. Slik blir utviklingen.

Cloud Computing er som en 16-åring: I en periode med spenning, vekst og med mye potensial. Men ikke helt moden.

Det er budskapet i en ny spådom fra analyseselskapet Gartner. Ifølge selskapet vil det ta flere år før de såkalte «nettskyene», altså leveranse av tjenester og lagring via internett, blir ansett som stabilt.

Gartner ser for seg flere faser på veien mot at skyen blomstrer ut for fullt og blir voksen.

- Ettersom Service-Enabled Application Platforms (SEAP) modnes de neste årene, ser Gartner for seg tre distinkte, men til dels overlappende, faser av evolusjon, sier Mark Driver, forskningsdirektør i selskapet.

Her er de tre fasene for nettskyen Gartner ser frem mot 2015:

2007 – 2011: Pionérene og banebryterne

Hovedsakelig en fase der markedet utvikler seg. Nå er løsningene naturlig nok umodne og dessuten proprietære. Folk som velger skyene nå bør fokusere på teknisk produktive løsninger som lønner seg på kort sikt i et strategisk perspektiv. SEAP-investeringer bør primært finne sted om man kan tjene inn kostnader innen 18-24 måneder, er rådet fra Gartner.

Teknologileverandørene med de sterkeste markedsvisjonene vil høste mest suksess hos de som på dette stadiet velger å gå for skyene.

2010 – 2013: Markedskonsolidering

Innen 2012 vil SEAP-markedet bli overbefolket av et vidt spekter løsninger fra store og små leverandører, og konkurransepresset vil gjøre at de små må trekke seg ut. Gjennom denne perioden vil SEAP-tankegangen bli stadig mer attraktiv for et større spekter potensielle kunder, som vil gi en bredere og mer konservativ brukerbase.

Dermed vil det med «å levere varene» bli like viktig som teknisk innovasjon og markedsvisjonene som fant sted hos kundene som gikk for skyene i forrige fase. Den strategiske tankegangen for oppnåelse av økonomisk gevinst for investeringen vil økes og sikte mot et tre til fem års perspektiv.

2013 – 2015, og videre: Vippepunktet for skybrukere og fokus på pris

I 2013 vil et lite antall SEAP-leverandører dominere markedet, og dermed tilby de faktiske standardene. Leverandørene vil primært basere seg på proprietær teknologi utviklet gjennom de forrige fem årene, men vil også ha bred støtte for såkalt «intra cloud application programming interfaces», for å etablere en SEAP-teknologifabrikk som kan sy sammen skybaserte løsninger på tvers av plattformer fra forskjellige leverandører.

Stadig flere skybrukere vil falle på plass, skyene har nå passert vippepunktet, den såkalte kritiske massen. Stadig mer konservative brukerbaser vil vri markedet mer mot stabilitet og kostnadsbeskyttelse enn innovasjon. Produktvalget vil med andre ord fokuseres mer mot pris.

Konkurransen mellom åpne og lukkede SEAP-standarder vil øke, og innen 2014 vil brukernes bekymring for å bli låst føre til at leverandørene støtter én eller flere SEAP-pakker basert på åpen kildekode. Disse åpne SEAP-løsningene vil konkurrere mot de proprietære løsningene, og stadig vinne posisjon i SEAP-markedet etter 2015, tror Gartner.

Les også: