Mener Thon har misforstått

Mener Thon har misforstått

Bjørn Erik Thon nektet Narvik Kommune å bruke Google Apps. - Datatilsynet må bytte rolle fra pedant til brobygger, sier Helge Skrivervik.

I forrige uke ble det kjent at Datatilsynet sier nei til skydrømmen til Narvik kommune. De får ikke lov å kjøpe sine epost-tjenester fra Google.

Per Jakobsen, som er enhetsleder for it-drift og utvikling i kommunen forteller at de nå vil bruke tid på å lese gjennom det lange svaret fra Datatilsynet.

- Vi er ikke overrasket over svaret. Når har vi noe å jobbe ut fra og vi håper og tror vi skal finne en løsning innen fristen går ut 1. mars – en løsning både vi, Google og Datatilsynets kan leve med, sier Jakobsen.

Får støtte

Narvik får imidlertid støtte fra flere, blant dem er skyforkjemper Helge Skrivervik i rådgivingsselskapet Mymayday.com. Han har lite til overs for at Datatilsynet nå stikker kjepper i hjulene for skytjenester og Narvik kommune.

- Datatilsynet har etter min oppfatning misforstått sin rolle. Dette er negativt på alle måter. De fungerer som en brems på utviklingen, mener han.

- Men om Datatilsynet mener personvernet er truet, er det vel deres jobb å bremse utviklingen?

- Debatten måtte komme, og det er bra at den kommer. Vi trenger imidlertid en synkronisering mellom lovgivning og virkelighet. Datatilsynet må etter min oppfatning bytte rolle fra pedant til brobygger.

- Som en brems

Skrivervik mener Datatilsynet bremser utviklingen med å presse alt inn i en forhistorisk lov.

- Thon og Datatilsynet kaster lasso etter et tog i fart. Thon må komme seg på toget å bidra til å finne løsninger. Jeg håper Narvik kommune utfordrer Datatilsynet og insisterer på at det blir en dialog.

- Skyleverandørene har også et ansvar for å finne løsninger?

- Helt klart, om ikke kundene stiller krav endres ingenting.

- Mener du det er uvesentlig hvor dataene fysisk lagres?

- Det er generaliseringen jeg ikke liker. Selv om man ikke vet hvor dataene fysisk lagres, er ikke det det samme som at de ikke er sikre. Det er kravene til sikring hvor dataene er lagret som er det vesentlige. Innsynsbeskyttelse og kryptering er mulig - uansett hvor dataene er. Det er dette jeg mener med å se mulighetene fremfor hindringene. Kriteriene er viktigere enn lokasjon, mener Skrivervik.

Han legger til at vanlig epost heller ikke er egnet som transportåre for sensitiv informasjon.

- Tror du man kommer til enighet?

- Ja det tror jeg, men lover og forskrifter må endres. Skytjenester er kommet for å bli, det må vi også i Norge forholde oss til.

Optimist

Som første offentlige etat ble det i våren 2011 kjent at Narvik kommune gikk til nettskyen med epost fra Google. Fra før hadde kommunen Lotus Notes, men etter at sistemann med denne kompetansen gikk over i det private næringslivet måtte kommunen se seg om etter et nytt system.

- Kan dere risikere at prosjektet må skrinlegges?

- Vi ser at det kan være en konsekvens. Men jeg har tro på at vi skal finne løsninger og tolkninger i lovverket som gjør at vi kan fortsette, sier Per Jakobsen.

- Kom det som en overraskelse?

- Det var det ikke, vi forventet et slikt svar, sier Jakobsen og fortsetter:

- Vi tror at dette er god og samfunnsnyttig løsning, og at det ville være dumt ikke å undersøke løsninger. Vi har en åpen dialog. Det er viktig å skape skape engasjement og optimisme rundt de teknologiske mulighetene. Om vi skulle legge lokk på dette nå, ville det betydd lokk for mange andre.

Tror på skyen

Hos Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) mener man skytjenester er viktig for konkurransen i it-bransjen. Difi-sjef Hans Christian Holte, som av Computerworld nylig ble kåret til Norges mektigste i it-bransjen, mener også at skytjenester kan gi bedre samarbeid i det offentlige.

- Det er bra at offentlig sektor ser på mulighetene knyttet til skytjenester, blant annet kontorstøtteprogramvare, epost-tjenester og andre kommunikasjonsverktøy. På sikt kan skytjenester gi økt konkurranse og dermed redusere kostnader for forvaltningen. Dessuten kan skytjenester gi bedre muligheter for samarbeid mellom offentlige virksomheter, uavhengig av geografisk plassering, svarer Holte og fortsetter:

- En forutsetning for å kunne ta tjenestene i bruk er selvsagt at løsningene gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Jeg konstaterer at Datatilsynet og Narvik kommune her har ulike oppfatning av det spørsmålet i denne saken. Generelt må virksomhetens sikkerhetskrav baseres på en konkret vurdering av risikoen.

Tidligere har Holte uttalt at det er uheldig at Microsoft nesten har monopol på kontorpakker i offentlig sektor.

- Samtidig som det er klart at jeg ønsker meg mange gode og sterke konkurrenter om kontorstøttemarkedet for det offentlige i Norge, er det like klart at informasjonssikkerheten må ivaretas i de løsningene som tilbys.

Vil hjelpe kundene

Computerworld spurte Google om en reaksjon, og fikk svar av selskapets nordiske kommunikasjonssjef Christine Sørensen.

- For å sikre redundans og pålitelighet blir våre brukerdata lagret i ulike datasentre og på ulike lokasjoner. Ved å designe systemene våre på denne måten kan vi bedre sørge for at dataene er tilgjengelige for våre brukere til enhver tid. Av sikkerhetsmessige årsaker opplyser vi aldri hvor våre datasentre befinner seg, skriver hun i en epost.

Betyr det at Google gir opp norsk offentlig sektor? Googles talsperson lukker ikke døren helt, uten å avklare på hvilke områder Google kan tenke seg å endre policy-en.

- Vi ser gjennom Datatilsynets avgjørelse. Over en million organisasjoner i Europa bruker Google Apps, og vi er fortsatt dedikerte til å hjelpe våre kunder til å følge lokal lovgivning og bransjestandarder.

Likevel, hvis ikke Google vil oppgi hvor dataene fysisk befinner seg, er det kroken på døren for norsk offentlig sektor.

- Dette er en selvpålagt begrensing av Google. Det handler om mye større datamengder enn i Narvik kommune. Vi skal vite hvor offentlige data befinner seg, direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

- Må det være i Norge?

- Vi har ikke satt noen krav om det. EØS-regler gjør at Norge ikke kan sette krav om at data lagres i eget land. Men vi må sikre oss at de er på en trygg plass i et trygt land.

- Google kan droppe Norge, som et lite land?

- Jeg tror ikke det. De kommer til å møte problemer i mange land. Danmark har tatt en lignende avgjørelse i Odense kommune. Vi har sjekket med mange andre land, det er ganske stor enighet om at dette er veldig problematisk.

- Sikkerhet er viktig

Trude Andresen, direktør i avdeling Innovasjon og utvikling i KS, mener personvern er viktig i offentlig sektor.

- Vi mener kommunene må følge lover og regler når det gjelder sikkerhet. Det er veldig mye personsensitiv informasjon. Det er kommunen som har ansvar, i dette tilfellet er det Narvik kommune, som selv må ivareta personsikkerhet, sier hun.

- Er det mange andre kommuner som ønsker å ta i bruk Googles verktøy?

-- Ja, jeg tipper det er ganske mange kommuner i Norge som følger intensivt med saken. Mange vurderer nok Google. Skytjenester kommer, og vi må være forberedt på det.

Les om:

Cloud Computing