Mersmak for nettsky

Mersmak for nettsky

Undersøkelse antyder at det er lett å bli hektet på skytjenester når man først er i gang.

«Cloud Computing», altså nettsky, er i grunnen ikke noe nytt. Definisjonen er å bruke et nettverk av eksterne servere på internett for å lagre, håndtere og behandle data i motsetning til i gode, gamle dager da slike operasjoner ble utført på virksomhetens egne servere eller lokale pc-er.

Det som derimot er nytt er teknologiske muligheter for tilpasning av tjenester, økt sikkerhet, tilgjengelige plattformer og store fremskritt innen nettkapasitet, virtualisering og cluster- og paralell computing-teknologi de siste par årene.

En ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Datametrix antyder et stort markedspotensiale for sky- og tjenesteleverandører, og naturlig nok at nettskyen ikke bare er kommet for å bli, men kan bli en enda større trend i 2014 enn i år.

Positive skykunder

Blant norske bedrifter som har tatt i bruk skytjenester vurderer 75 prosent øke bruk av skytjenester over de neste to årene, heter det i ny en undersøkelse 44 prosent av de som ikke er på plass i skyen, omlag halvparten av respondentene, vurderer å kaste seg på skytrenden i løpet av de neste to årene.

- Når over halvdelen av de spurte allerede nå bruker skytjenester, og nesten halvdelen av de som ikke benytter sky vurderer å ta i bruk nettskyen, så viser det hvor kraftig denne trenden er, sier Geir Kalleberg, direktør for produkt- og forretningsutvikling i Datametrix.

Blant de som allerede har hodet i nettskyen, ser erfaringene ut til å være positive. 49 prosent av respondentene sier de har opplevd «positiv» erfaring i nettskyen, mens 26 prosent er «svært positive» til sine skyerfaringer.

Bare én prosent oppgir at de har hatt «svært negative» erfaringer i sitt møte med nettskyen.

Forskjell på stor og liten

Blant de som har sky-tjenester og i tillegg sier de vurderer å ta i bruk flere, er det forskjell på store og små virksomheter.

De store, med over 100 ansatte, er også de mest positive. Hele 85 prosent i denne kategorien svarer «ja» til mer nettsky. Når det gjelder mindre virksomheter, med 35-49 ansatte, svarer 57 prosent ja takk.

Blant ikke-brukerne er bildet litt snudd på hodet. 55 prosent av de små vurderer å ta i bruk skytjenster, mens bare 40 prosent av de største sier det samme.

Undersøkelsen, utført av Norstat for Datametrix, omfatter 198 respondenter i private virksomheter og 102 i offentlig sektor, totalt 300. Respondentene er i hovedsak it-sjefer eller daglige ledere.

Cloud Computing