Nesten alle vil inn i skyene

Nesten alle vil inn i skyene

Programvare som en tjeneste går en lys fremtid i møte.

Ifølge en undersøkelse av Gartner, planlegger mer enn 95 prosent av de spurte bedriftene å ivareta eller øke bruken av programvare som tjeneste (Saas).

Men undersøkelsen viser også at de fleste selskapene ikke har policy når det gjelder evaluering av Saas. Kun 39 prosent sier de har en slik policy, opp ett prosentpoeng fra undersøkelsen i 2008.

Erfarne

Det er 270 bedrifter fra et bredt spekter av industrier i Nord-Amerika, Europa og Asia som ble spurt. De spurte har personlig vært involvert i å støtte eller gjennomføre implementeringen, eller ta budsjettavgjørelser ved kjøp av bedriftsapplikasjoner.

- Saas-applikasjoner er åpenbart ikke lenger sett på som en ny ting ifølge våre respondenter. Nesten halvparten av de som ble spurt bekrefter at de har brukt Saas i bedriften i over tre år, sier Sharon Mertz, forskningsdirektør i Gartner, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

Hun tror den varierende modenheten i undersøkelsesutvalget viser mulighet for vekst for tjenestetilbydere, hele veien fra prosessredesign til implementering og integrasjonstjenester.

Hun peker også på at rekkevidden av funksjonaliteten har blitt betraktelig bredere de siste årene. Når det gjelder popularitet, viser undersøkelse at epost, finanshåndtering, salgsautomatisering, kundestøtte og kostnadshåndtering er mest populært. Mer enn 30 prosent bruker slikt.

Ikke for alle

Undersøkelsen viser videre at 53 prosent av respondentene vil øke investeringene litt og at 19 prosent vil øke de betraktelig. 25 prosent vil holde investeringene på samme nivå, og 4 prosent vil kutte noe i investeringene.

På nyinvestering tror 72 prosent av bedriftene at investeringene vil øke i nettskyen fremover, mens 45 prosent tror investeringene innen internt utstyr vil øke. Særlig Europa har troa på nettskyen, ifølge undersøkelsen.

- Et nøkkelfunn i undersøkelsen er at flere bedrifter reforhandler kontrakter for å få funksjonalitet og flere brukere og bedre finansiell situasjon, sier Mertz.

På den andre siden er ikke Saas for alle. 16 prosent sier de går fra nettskyen til interne løsniger. Det er ingen enkeltgrunn som peker seg ut, men generelt er hovedsaken at det blir for store integreringskrav og at totalkostnadene blir for høye.

Les om:

Cloud Computing