Nettskyen får strategisk betydning

Nettskyen får strategisk betydning

Ny studie fra Capgemini viser at forretningssiden tar over ansvaret for skytjenester.

Capgemini har gjennomført en global undersøkelse om bedrifters bruk av skyteknologi, de viktigste drivkreftene, og kreftene som bremser utviklingen.

Ifølge studien ”Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends” bruker åtte av ti store bedrifter nettskytjenester, på tross av at teknologien fortsatt er ny, og markedet ennå ikke kan anses som modent.

Håpet om gevinst vinner over frykt for det nye, og de største drivkreftene for å bruke skytjenester er lavere kostnader, kortere tid-til-marked og effektivisering.

Strategisk viktig

Skyens strategiske betydning fremgår tydelig i studien, og tre av fire selskaper har allerede en konkret skystrategi på plass. Men det er fortsatt uklart hvilken del av virksomheten som skal drive innføringen av skytjenester.

I ett av tre selskaper er det fortsatt it-avdelingen som driver innføringen av skytjenester. Likevel synes trenden å gå i retning av at forretningssiden begynner å ta over, og 45 prosent av bedriftene som deltar i undersøkelsen opplyser at det nå er forretningsavdelingen som er ansvarlig for skytilpasning.

- Skyen har satt en ny standard når det gjelder tilgang til enkle, raske og fleksible løsninger. I takt med at forretningsverdien blir tydelig, begynner innføringen av skytjenester nå også å få en viktig strategisk rolle. Det kaller vi "business cloud", sier Tom Heiberg, leder for Cloud Computing i Capgemini Norge.

Usikkerhet preger selskaper

Den strategiske retningen skytjenester tar, er altså tydelig, mener Capgemini. Det er også tydelig at bedrifter er forsiktige med sky-innføringen, ettersom det nye området oppleves som både komplekst og usikkert.

Det største hinderet mot en overgang til skytjenester, er usikkerhet relatert til spørsmål som datasikkerhet, håndterbarhet, servicekvalitet og regeletterlevelse. Blant de spurte bedriftene, oppgir over halvparten (56 prosent) at de stoler på skyen for datalagring, mens 40 prosent anser sikkerheten som et hinder.

Samtidig oppgir et av tre selskaper at ulike datarettigheter for fysisk plassering av skydata som anses som et hinder, noe som også bidrar til forsiktighet.

Studien viser forøvrig også at ledelsen anses som en drivende (29 prosent) så vel som en bremsende (28 prosent) kraft i veien mot skytjenester.

Capgemini peker med andre ord behovet for å utvikle strategier for en bedre koordinert overgang til skytjenester, og mener studien viser hvordan selskaper kan dra nytte av skyen i alle større dimensjoner av virksomheten, uten å måtte håndtere ytterligere spørsmål knyttet til kompleksitet, risiko og integrasjon.

Studien ”Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends” er tilgjengelig fra Capgemini her.

Studien er bygget på 460 dybdeintervjuer med ledelse i it- og forretningsavdelinger hos selskaper med over 10.000 ansatte over hele verden. Selskapene representerer mange sektorer, inklusive telekom, media, produksjon, bilindustrien, energi, elektrisitet og vann, bank og finans, og detaljhandel.

Cloud Computing