Nettskyen utfordrer manuelle rutiner

Nettskyen utfordrer manuelle rutiner

Itil får mindre betydning. Automatiserte prosesser vil overta it-driften.

- Itil blir ikke borte, men det får en større betydning i designfasen, sier Rolf Frydenberg, it-fagmann og norsk representant for Cloud Security Alliance.

Itil, IT Infrastructure Library er et sett med rutiner for å profesjonalisere it-driften slik at feil og tabber unngås. I rundt 30 år har det utviklet seg arbeidsrutiner basert på beste praksis.

Fremtidens datasenter vil bli preget av effektiv utnyttelse av energi, virtualisering av maskiner som dedikeres for et oppdrag, konsolidering og automatisering for å utnytte maskineriet. Det er i den forbindelse at manuelle driftsrutiner blir en utfordring.

Kombinert med ekstra sikkerhet blinker nettskyen som symbol for datasenteret med ulike former for tjenester, hvorav bruk av applikasjoner, (SaaS, Software as a Service), får stadig større omfang. Da vil Itil bare i mindre grad bidra til modernisering.

- Endringstakten blir altfor høy for at man kan styre i et menneskelig tidsperspektiv. Kun systemer kan følge med raskt nok, mener Frydenberg.

Bedriftsperspektiv

Den nyeste utgaven av Itil, versjon 3 fra 2007, innfører servicedesign hvor man ser på leveringen av Itil i et bedriftsperspektiv. Bruk av versjon 3 skal skape forståelse for driftens behov. Dette er nødvendig når skytjenester om noen år tar over for flere og flere av it-tjenestene driftsavdelingene leverer.

- Itil har verdi, men organisasjonene må la være å ta med seg det praktiske. En av de største utfordringene er avlæring av tidligere sannheter, sier Helge Skrivervik, analytiker i Mymayday.com.

Rutinene er først og fremst beregnet for store driftsorganisasjoner. Små it-driftsorganisasjoner regnes som mellom 25-100 personer. Men i Norge jobber man aktivt med Itil også i mindre driftsorganisasjoner. I slike tilfeller kan bedriftene velge å la en profesjonell partner sørge for å profesjonalisere rutinene.

Det viktigste fundamentet er konfigureringsdatabasen, CMDB (Configuration Management Data Base) som inneholder alle detaljer og relasjoner for applikasjoner, datautrustning og lisenser for å kunne levere tjenester. Det er ikke lenger bare en database, men flere som støtter tjenestene til de blir utfaset. Derfor er data om hendelser, kjente feil, forandringer, problemer og versjoner viktige for styring av prosessene.

Det finnes mange alternative leverandører. I Norge leverer programvareleverandøren Syscom: Atrium, konfigureringsdatabasen til BMC som er en av de ledende.

Få orden

- Itil handler om å få orden og struktur på det man driver på med. Det gjelder å ha rutinene på plass. Vi er en Itil- og driftsleverandør. Det beste for oss er å gjøre minst mulig, sier Tone Fondevik, administrerende direktør i 99X.

99X har spesialisert seg på å være en leverandør av driftstjenester og av Itil-verktøy. Livetime styrer 99X egen drift og benyttes av kunder for å få gode Itil-prosesser. Kundene kan enten bruke Livetime som en tjeneste fra 99X eller i sin egen driftsorganisasjon.

Datasentralen Ikomm på Lillehammer utnytter flere av funksjonene i Livetime.

- Helpdesk og konfigureringsdatabasen er til stor nytte. Problemsituasjoner er definert på forhånd, fremhever Ivar Rusten, produktsjef i datasentralen Ikomm.

Ved å henvende seg til kontaktsenteret, helpdesk, kan brukerne sende e-post og fylle ut skjemaer vedrørende en problemstilling eller få direkte svar på problemer som allerede er løst.

Endringshåndtering, kapasitet og prosessene er definert på forhånd i konfigureringsdatabasen.

Alle som driver med Itil får en utfordring: I løpet av noen år må de tilpasse seg en verden hvor arbeidsoppgaver startes og stoppes automatisk. Les videre på neste side!

Cloud Computing