Normans nye agent i skyen

Normans nye agent i skyen

Lanserer en helt ny ende-til-ende skyløsning, utviklet i samarbeid med kunder og partnere.

Norman, det norske it-sikkerhetsselskapet, fyller 30 år i år. Selskapet er anerkjent i bransjen for sine produkter, med Norman Antivirus og Norman Endpoint Protection i toppen av produktporteføljen.

Nå lanserer de skyløsningen Norman Security Portal, ende-til-ende agentbasert sikkerhetsløsning i nettskyen. Her kan kunder, partnere og Norman selv administrere rettighetsbasert sikkerhet fra en sentralt plassert portal på nett. Først ut med den nye plattformen er selskapets splitter nye antivirus-klient.

Løsningen er offisielt klar til bruk i dag.

Med blanke ark

Prosjektet startet opp høsten 2011. Selskapet hadde allerede en klassisk ende-til-ende løsning med dedikert maskinvare på plass i form av Endpoint Protection. Men noen av kundene begynte å spørre etter skyløsning, så utviklerne i Norman satte seg ned med et utkast til spec, basert på det kunder og partnere hadde behov for.

- Det var mye jobb med å prioritere forslag på den lista, sier teknologisjef Bjørn Lilleeng i Norman.

For å gjennomgå og diskutere prioriteringene ble det kalt inn til møte, med representanter fra kunder og partnere i Normans største markeder, nemlig Norge, Sverige, Tyskland og Sveits, i grupper på 20 personer.

- Da fikk vi diskutert forslagene. Det var noen få forskjeller mellom land. Sveits var for eksempel veldig opptatt av hvor data skulle lagres, forteller Lilleeng.

Disse møtene resulterte i en prioritert liste av funksjonalitet og ønsker, som så ble tatt videre internt. Blogg ble opprettet, for eksterne og interne interessenter, samt en intern kontrollgruppe og selvsagt utviklerne.

Initiativtakerne til prosjektet er veldig spente på mottakelsen. Lilleeng forteller at utviklingsteamet har vært opptatt av og brukt mye tid på å fokusere på ny og solid løsning, der både det tekniske og det prosjektmessige er gjort riktig helt fra starten.

- Vi startet med blanke ark, og vi bruker bare det hotteste og råeste av internetteknologi, sier Lilleeng.

Norman har dertfor også valgt å ikke bruke mye tid på bakoverkompabilitet med eksisterende produkt. Norman Security Portal og Norman Endpoint Protection skal leve side om side, og at den lokale løsningen fortsatt skal videreutvikles som før.

- Dette er en massiv satsning for oss, hele organisasjonen er involvert. Alle drar lasset i samme retning, og det går en konstant samtale på tvers av avdelingene, sier Lilleeng.

Rammeverk og moduler

Norman har utviklet et rammeverk til den nye sikkerhetsportalen, som kan brukes til å plugge inn hva det måtte være av agenter, firewall, antivirus, patching og så videre. Ved lansering 29. september er det antivirus-agenten som er på plass, og mer - i første rekke Secure Endpoint, og en planlagt patch-modul - integreres fortløpende.

- Mange av de eksisterende patch-løsningene er som å skyte spurv med kanon. Det kan gjøres mye enklere i dette rammeverket, mener Lilleeng.

REST-api kan dessuten overføre innstillinger fra tredjeparts programvare, for enkel integrasjon med løsninger fra andre leverandører.

Merverdien virker opplagt, økt sikerhet med antivirus, Endpoint og patchmodul kan gjøre det svært enkelt å øke lokal sikkerhet på klientene, samtidig som administrator kan konsentrere seg om ett enkelt grensesnitt. Administrator kan for eksempel gjøre restore av filer ved falsk skadevare-alarm, og karantene gjøres ikke lenger på klientene, men styres i sentralisert grensesnitt.

På klientmaskin dukker agentene opp i et minimalistisk og stilrent grensesnitt som bor i systemstatus feltet i oppgavelinjen. Brukeren kan for eksempel velge å skanne maskinen for virus og skadevare, men Norman har lagt vekt på at det skal være så enkelt som mulig for bruker.

- Desto mindre, desto bedre for sluttbruker. Det er en fordel at det er enkelt, sier utviklingssjef Kristian Bognæs i Norman.

Distribusjon av klient er derfor også gjort svært tilpassningsvennlig. Norman har utviklet et verktøy, som er en del av løsnngen, der en administrator kan generere installasjonspakker, komplett med utløpsdato. Installasjonspakken kan også tilbaretrekkes.

- Da kan du ha forskjellige installasjonspakker for forskjellige kunder og forskjellige grupper, sier Bognæs.

Ved å velge sikkerhetspolicy (inkludert moduler), utløpsdato og gruppe genereres en pakke som deretter kan lastes ned. Når denne skal installeres, kan man velge at administrator godkjenner installasjonen, eller velge automatisk godkjenning. Det siste passer for eksempel ofte bra for små firmaer.

I tillegg kan ledere og løsningseiere enkelt hente ut rapporter definert av administrator uten å være nødt til å logge på portalen med egen bruker. For andre beskyttes pålogging blant annet med to-faktor, for grunnleggende sikkerhet.

Tilpasset kundens behov

Veldig mange av Normans kunder er små- og mellomstore bedrifter. Ofte er det lite teknisk kompetanse on-site. Slike bedrifter både stoler på og er avhengige av teknologipartnere som kan løse teknologiproblemer og drifte løsninger. Dette er informasjon Norman har fått direkte fra kundene selv.

- En av de viktigste tilbakemeldingene har vært at kundene har få ressurser på it, men de er likevel bekymret for sikkerheten. Et krav fra partnerne er at det skal være mulig for en teknologipartner å håndtere sikkerheten på vegne av sine kunder, forteller Lilleeng.

Partner kan også gjøre løsningen til sin egen, og det blir mulig å re-skinne grensesnitt og rapporter med partnernavn, egen logo og den slags. I tillegg vil Norman gjøre Security Portal tilgjengelig som lokal cloud, selv om dette riktignok er kundedrevet, og ikke førsteprioritet ved lansering.

- På det nivået har vi jo allerede Endpoint Protection. SMB-kundene er veldig fornøyde med Endpoint, så det er ekstremt viktig for oss at alle forstår dette er snakk om et alternativ, ikke en utskifting, påpeker Lilleeng.

Hostingpartner for Norman Secure Portal er Availo, som har god tilstedeværelse i Norge og Sverige, og som også er på plass i Tyskland. Norman planlegger også et senter i Frankfurt, når det etter hvert blir behov for mer kraft.

Løsningen lanseres offisielt i dag, 29. september. Se Normans nettsted for mer informasjon.

Cloud Computing