Norske kunder nysgjerrig på Oracle

Norske kunder nysgjerrig på Oracle

200 norske kunder og partnere ville høre Larry Ellison på Openworld.

Oracle Openworld har denne uken samlet it-fagfolket, særlig det amerikanske som elsker dette showet med spenstige uttalelser, uendeligheter av små og store lanseringer, kaos på alle kanter og mye sosialt samvær.

Mer enn 40.000 mennesker i kongressenteret Moscone Center i San Francisco er mange. Og enda flere er det med Sunone-konferansen.

- Vi er svært fornøyde med at det er så stor interesse fra norske kunder. Vi har 200 norske kunder og partnere til stede, sier Tore Bjelland, administrerende direktør i Oracle Norge.

To ytterpunkter

- Folk kaller begge Cloud Computing. Den ene representeres ved en tjeneste som Salesforce.com, en veldig suksessrik applikasjon på internettet. Men begrepet Cloud ble popularisert ved introduksjonen av Amazon Elastic Compute Cloud. Dette tilbudet er i sterk kontrast til Salesforce.com. Det er en plattform for applikasjoner. Oracle er enig med Amazon. Vår definisjon er identisk til Amazons, sa Larry Ellison, administrerende direktør i Oracle under åpningen av den store brukerkonferansen Oracle Open World.

For de fleste oppfattes Salesforce.com som Cloud, en skytjeneste. Oracle leverer også programvareløsninger på nettet, men heller ikke disse betegner Larry Elison som en skytjeneste.

Programvareløsningen mangler evnen til fleksibel utvidelse. Den er ikke feilelastisk nok. Skjer det feil får mange lide. Kunden betaler ikke for et bruksmønster hvor det kan brukes mer datakraft i en periode og mye mindre i en annen.

Når Oracle skal levere sine fremtidige skytjenester er det basert på et maskineri hvor disse tre kravene gjelder. Virtualisering er et viktig stikkord. Det er grunnlaget for feilelastisiteten.

Lanseringer

Derfor introduserte Larry Ellison Exalogic Elastic Cloud som fra Oracles side er virksomhetenes interne motor for Cloud. En viktig komponent er en ny forbedret Linux-kjerne, Unbreakable Enterprise Kernal for Oracle Linux.

Derfor lanserte Mark Hurd den nye utgaven av databasemaskinen Exadata X2-8. Derfor lanserte John Fowler den nye Sparc-prosessoren med 16 beregningskjerner, datamaskinserien Sparc T3 og den nye lagringsserien Sun ZFS Storage med en spennvidde på 12.000 GB til over en million GB.

- Exalogic Elastic Cloud er cloud i en boks. Det er hardware og software satt sammen for å kjøre alle dine applikasjoner, fremhevet Larry Ellison.

Det tekniske utstyret er datamaskiner, lagring og nettverk fra Sun, programvare fra Sun og Oracle. Norske fagfolk har utviklet det interne nettverket som knytter alt sammen basert på Infiniband.

- Den boksen som står bak meg kan håndtere en million http-forespørsler per sekund. Med to slike kan vi håndtere all Facebook-trafikk i verden, for 500 millioner brukere, hevdet Larry Ellison.

Hvor mange lagringsdatamaskiner som også måtte kobles til for å håndtere alle dataene i Facebook er derimot usikkert. Av den grunn lanserte Mark Hurd Exadata X2-8. Det er tredje tapning av denne. Den første ble utviklet sammen med HP. Den andre med Sun og den nye er en klar forbedring av den andre.

Spørsmålstegn

Etter oppkjøpet av Sun har det vært stilt mange spørsmålstegn med hva Oracle vil, bortsett fra å kontrollere Java-utviklingen. De 40.000 deltagerne har lurt veldig. Derfor var de to første dagenes lanseringer avklarende. For Oracle er klar i sine uttalelser.

- På Java har vi gitt utviklerne en plan for de neste to årene og forsikret at vi ønsker en sterk community, fremholder Tore Bjelland.

I den offisielle finansielle rapporten Form 10-Q fra 20. september slås det fast at Oracles mål er å bli verdens mest komplette, åpne og integrerte programvare og maskinvareselskap. Oracle skal bli en leder på de spesifikke områdene de konkurrerer og utvide sin virksomhet i nye og kommende markeder.

Det er tydelig at Hewlett-Packard og IBM er forbilder. I en verden hvor skytjenester vil dominere skal Oracle markere seg. Utfordringen er å ikke fornærme sine nære partnere som Hewlett-Packard (HP).

Ansettelsen av Mark Hurd, Hewlett-Packards toppsjef helt frem til august, har skapt ondt blod mellom HP og Oracle, men ikke så ondt.

Hvorfor? Les videre på neste side!

Cloud Computing