Nyheter for lagring i skyen

Nyheter for lagring i skyen

Netapps nye operativsystem og maskinvare gir større fleksibilitet for datasentrene.

- Vi har lansert funksjoner og teknologi for hvordan vi passer inn i skyen, sier Børre Nygren, systemingeniør i Netapp.

Nevnes kan arbeidsstudien Fast Start, flytting av data, sikret lagringsdeling, mye bedre administrasjon, virtualiseringstilkobling og tidskopier. Teknologi omfatter et forbedret operativsystem, elektronikkakselerasjon og nytt lagringskabinett.

Alle forbedringene er for at leverandører av forskjellige tjenester skal kunne levere dem over internettet, enten det bare er infrastruktur, programvare, lagring eller et grunnlag (plattform).

Lagringssystemer blir et viktigere element i virtualiseringen av it-utrustningen, enten den leveres av et heleid datasenter (privat sky) eller fra et datasenter via internettet (fra skyen).

På samme måte som tjenestemaskinene blir delt opp ved virtualisering, blir deler av lagringssystemet tildelt hver virtuelle maskin. Istedenfor å kalle det et virtuelt lagringssystem, brukes betegnelsen Virtual Storage Partition eller Multi-tenancy (sikret lagringsdeling). I praksis virker det som dataene får hvert sitt låste lagerrom, en lagringspartisjon.

Kun én arkitektur

Netapp er en av de store uavhengige lagringsleverandørene. I finansåret 2009 var omsetningen på 3,4 milliarder dollar. I første kvartal i finansåret 2010 som ble avsluttet 31. juli kom omsetningen 869 millioner dollar en nedgang på fire prosent.

Fortrinnet er operativsystemet, Data Ontap, og én lagringsarkitektur, kalt FAS (Fabric Attached Storage), med tre systemer FAS 2000, 3000, 6000.

Fabric er et fellesbegrep for nettverkstilknytning uten å spesifisere hva slags type nettverk. Netapp kan levere alle typer, men er først og fremst betydelig på nettverkslagring (Network Attached Storage, NAS) med ip som transportprotokoll.

To fysiske nyheter forbedrer FAS. Det enkleste er en ny lagringshylle som lagrer 24 liggende platelagre i en hylle på 4 U, cirka 18 centimeter, istedenfor 14 stående i en hylle på 3 U (13,5 centimeter).

Hyllen kan fylles med platelagre med SAS eller SATA-tilkobling. Sistnevnte kan være på 2 TB.

Like effektiv

En slik hylle med SATA kan bli like effektiv som bruk av mindre og raskere platelagre med Fibre Channel (FC) ved å utnytte PAM, (Performance Acceleration Module) som er elektronikklagring med moduler i form av flash på 256 eller 512 GB med en maksimal kapasitet på 4 TB.

- Vi bruker SATA i aktiv produksjon. Det gjør ikke våre konkurrenter, hevder Børre Nygren.

Mer om ytelse og arkitektur på neste side!

Cloud Computing