OBC klar for mer backup

OBC klar for mer backup

The Online Backup Company vil bli ledende på sikkerhetskopiering over nett.

Selskapet kan skryte av en vekst på i underkant av 100 prosent i året siden oppstarten i 2005. Salgsmodellen er basert på it-partnere, hvor 250 til 300 partnere videreselger og implementer tjenesten for kunder. The Online Backup Company (OBC) er godt etablert i Norge og Sverige, og forbereder seg for tiden på det danske markedet. Kanskje går veien også videre nedover i Europa.

- Vi har hatt fantastisk vekst. Vi er i kontinuerlig oppbygging og har gått i overskudd hele veien. Vi regner med å være på plass i Danmark sent i høst eller tidlig i 2012, sier Sverre Dejgaard, markedsdirektør ved OBC til Computerworld.

Inntekter hos OBC investeres i selskapet, og det bygges kontinuerlig ut tjenester, infrastruktur og maskinpark. Dejgaard presiserer viktigheten av å ha en "state of the art" maskinpark på grunn av det store ansvaret med å virke som disaster recovery site for sine kunder.

- Noe som er unikt for oss er en tung infrastruktur, og en komplett tjeneste med veldig høyt sikkerhetsnivå. Vi har to datasenter i Oslo, ett på Vollebekk og ett ved kontorene våre på Torshov. Alle kundedata blir lagret på to steder, opplyser Dejgaard.

Utfordringer

Da OBC var på plass i 2005, ventet en utfordring. Det var fortsatt vanlig med doble ISDN linjer og ADSL. Bredbånd var lite utbygget.

Løsningen til OBC var blant annet å sette ut utstyr hos kundene som dupliserer data til OBCs datasenter. Selskapet kommer med maskinvare, drifter og setter opp løsningen hos kunden. Data blir først backet opp lokalt, og sendes kontinuerlig over internett til datasenteret. Da er mye av problemet med bredbånd og hastighet løst. De fleste kundene har riktignok ikke et slikt behov, og sender sine data direkte til datasenteret. Det er rundt 3.000 kunder som kjører daglig sikkerhetskopier online til OBC.

Utbygging av bredbånd i Norge gjør sikkerhetskopiering online til en stadig mer ettertraktet og akseptert løsning for små og mellomstore bedrifter.

Nettskytjenester

OBC har vært en nettskytjeneste siden begynnelsen. Uklarheter omkring begreper som nettsky, online backup og DR (Disaster Recovery) har gjort salget utfordrende.

- Folk tror at ting forsvinner ut i luften, men fakta er jo at tjenestene henter data fra servere i datasenter via internett, eller "cloud-en" som det kalles. Vi har vært med på å få folk bevisste og klare for online backuptjenester, sier Dejgaard.

Nettskytjenestene er klare hos OBC om noe skulle skje hos kunden, og OBC kan til og med tilby å sette opp kundens viktigste maskiner i ett av sine to datasentre i Oslo.

Kunden kan hente de viktigste funksjonene og applikasjonene fra OBC over internett når katastrofen er et faktum. Med oppkjøp av produktet Tomato Disaster Solution (TDS) fra Atea er det nå også mulig å ta komplett sikkerhetskopi av virtuelle miljøer.

Kombinasjonen av filbackup og image-kopier av virtuelle servere gjør det enkelt å duplisere kundens viktigste systemer i datasentre hos OBC. Systemene blir dermed tilgjengelig over internett når kundes eget miljø er ute av funksjon.

Ikt-godkjent løsning

Hvis man googler etter online backup finner man en 50-60 forskjellige tjenester. Men OBC er blant de første selskapene i Norge som er godkjent som leverandør av online backuptjeneste etter Ikt-Norges bransjenorm for trygg sikkerhetskopiering online, CTRL.

- Ingen rendyrker tjenesten slik som oss. Det har vært viktig for OBC å få denne godkjennelsen, sier Dejgaard.

I følge CTRL skal sikkerhetskopiering online møte flere krav for godkjenning. Blant annet skal tjenesten være tilgjengelig for ikke-teknikere, it-ansvarlig og beslutningstakere. I tillegg krever CTRL at tjenesten er teknologi- og leverandørnøytral, og det skal være en sikkerhet for at tjenesten holder et nødvendig minimumsnivå.

Godkjenning av tjenester utføres i følge Ikt-Norge av uavhengige tredjeparter etter et fastlagt kontrollskjema. Foreløpig er det bare to andre tjenestetilbydere som har fått CTRL godkjennelsen, Telsys og Datasys.

Tekniske krav

Det er få tekniske krav til kunden. Teknologien er uavhengig av plattform, og har et svært lite fotavtrykk på systemet. Programvaren er helautomatisk, og krypterer og komprimerer alle data som sendes til OBC.

Et nettgrensesnitt lar kunden ha oversikt og følge med i hva som gjøres, og her kan man raskt finne frem i lagrede data, og gjenopprette filer direkte til maskinen. OBC sender også daglig ut en automatisert rapport per e-post.

- Kundene kjøper online backup hos oss, og da er alt inkludert, sier Dejgaard.

Fordeler og ulemper

Sikkerhetskopiering til tape eller disk er tungvindt og kostbart for mange, og det er ofte mangel på rutiner rundt katastrofehåndtering. Dersom uhellet først er ute kan selskapet i verste fall være lenge ute av drift mens it-avdelingen jobber på spreng for å få alt opp og kjøre igjen.

- I prinsippet kan hele backup- og DR-funksjonen til en bedrift settes ut til oss. Vår løsning dekker behovet veldig bra, sier Dejgaard.

Den største fordelen med sikkerhetskopiering online er den automatiserte prosessen som eliminerer menneskelig feil. Data er lagret sikkert utenfor kundens eget hus. Og det er raskt og enkelt å få data tilbake.

Eventuelle ulemper kan være at denne typen tjenester krever at kunden selv følger med i statusrapportene de mottar fra OBC. Det er alltid en viss fare for at man kan bli litt sløv med automatiserte systemer. I stedet for å bytte taper eller disk må man i stedet følge med på rapportene.

Men det er det verdt.

- Konsekvensene er veldig store dersom selskaper havarerer og ikke har på plass gode backup og DR-løsninger, advarer Dejgaard.

Cloud Computing