Resultatløft for Basware

Resultatløft for Basware

Økning i transaksjonsvolumet styrker veksten. Norge utmerker seg som enkeltmarked.

I Skandinavia økte Baswares driftsresultat med 30 prosent i første halvår med Norge som det største enkeltmarkedet for Basware i Skandinavia.

Norge primus motor

- Markedsandelene for Baswares behov-til-betalingsløsninger og SaaS-tjenester øker betydelig i Norge. Det bidrar til å gi Basware en veldig sterk posisjon i Norge, sier Bjørn Røsten, salgsdirektør for Basware i Norge.

Han forteller i pressemeldingen at Basware Norge står for den største nasjonale omsetningen, noe som innebærer at den norske suksessen er motoren i Baswares skandinaviske vekst.

- Faktisk står Skandinavia for nærmere 23 prosent av Baswares totale omsetning i hele verden, noe som betyr at Basware Norge dermed utgjør en betydelig andel av selskapets globale omsetning, sier han.

Venter oppkjøp

På verdensbasis leverer Basware et sterkt driftsresultat på 5,7 millioner euro, noe som representerer en margin på 10,9 prosent.

Selskapets netto salgsinntekter endte på 27 millioner euro i andre kvartal i år, noe som representerer en vekst på 2,5 prosent fra fjorårets kvartal.

Ifølge Basware vil de resten av året blant annet fokusere på selskapets internasjonale vekst med å øke sitt fokus på oppkjøp.

Cloud Computing