Seks av ti vurderer ikke nettskyen

Seks av ti vurderer ikke nettskyen

Kun ti prosent vil bruke cloud computing til kritiske applikasjoner.

Fire av fem nettskybrukere mener at fordelene med cloud computing veier tyngre enn eventuell risiko. 33 prosent av de spurte bruker allerede nettskyen, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen ISACA (Information Systems Audit and Control Association), skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Vil ta stor risiko

Like fullt viser forskningen, som dekket over 1500 organisasjoner i mer enn 50 land i Europa, Midtøsten og Afrika, at bare 18 prosent skal bruke skyen i fremtidige prosjekter, og ytterligere 18 prosent ikke har lagt formelle planer for dette. De resterende 63 prosent av de spurte har ingen planer om å bevege seg inn i skyen.

Bare 9,4 prosent av respondentene vil bruke nettskyen til kritiske applikasjoner, til tross for at nær to tredjedeler (63 prosent) av organisasjonene hevdet de var villige til å ta it-relatert forretningsrisiko. 12,1 prosent sier seg villige til å ta stor risiko for å få maksimalt igjen fra et forretningsmessig perspektiv.

Kalkulert risiko

Den største bekymringen er behovet for å beskytte konfidensiell data, som 58 prosent av respondentene ser på som topprioritet.

ISACA understreker at de mener det er viktig at teknologiske fordeler balanseres mot mulige ririsko.

- Hver dag tar vi kalkulert risiko. Organisasjoner trenger en integrert risikohåndteringstilnærming for å identifisere, bedømme og prioritere risiko, slik at de kun tar formålstjenelig gambling med akseptere konsekvenser eller nivå på gevinst, sier Paul Williams fra ISACA.

Cloud Computing