Seks misforståelser om cloud computing

Seks misforståelser om cloud computing

Nettskyen kan bety bedre sikkerhet og it-avdelingen blir ikke arbeidsledig.

Cloud computing er en het potet i dagens it-industri, og det hersker usikkerhet omkring tjenester i nettskyen i forhold til både sikkerhet, administrasjon, kostnader og langtidsvirkninger på it-bemanning.

Hvordan fungerer egentlig applikasjoner i skyen og hva slags innvirkning vil disse ha på forretningsteknologi på lengre sikt?

Her skal vi se på seks vanlige misoppfatninger omkring nettskytjenester.

1. Nettskytjenester vil gjøre it-ansatte arbeidsløse

Å flytte interne it-funksjoner som epost og samarbeidssystemer over til skytjenester kan redusere behovet for egne it-ansatte. Men for en bedrift som benytter mange applikasjoner i nettskyen vil det likevel være behov for it-personale som kan styre og integrere tjenestene. It-ansatte vil på sikt måtte omstille seg etter hvert som det vokser fram nye behov i forbindelse med implementering og drifting av nettskytjenester.

Hvis du er en it-administrator som i dag styrer servere, applikasjoner og andre internsystemer, kan en omstilling til nettskytjenester tvinge deg til å lære nye ferdigheter. Men smarte it-folk vet allerede at bransjen er i konstant endring, og er forberedt på å omstille seg.

2. Nettskyen er gratis (eller i hvert fall svært billig)

Google Apps businessversjon koster 50 dollar per bruker i året, mens Microsofts nettjenester begynner på 120 dollar i året. Dette høres billig ut og er det også, men lisenser er ikke den eneste kostnaden i forbindelse med nettskytjenester.

Noen kunder rapporterer at de har vært nødt til å oppgradere båndbredden på internettforbindelsen sin for å dra nytte av skytjenestene. I tillegg er det skjulte juridiske kostnader, fordi det ofte er økt risikoprofil forbundet med å flytte applikasjoner fra bedriftens datasenter ut i nettskyen.

Å lagre data i nettskyen medfører nye sikkerhets- og rettstvistrisikoer, men dessverre er det vanskelig å beregne på forhånd hvordan dette kan øke kundens økonomiske forpliktelser.

3. Nettskyens ytelse er aldri noe problem

Selv om du bruker tjenester i nettskyen betyr ikke det at du kan ignorere din egen it-infrastruktur og likevel forvente topp ytelse. Skytjenestetilbydere vil gjerne fremstille det som om plattformer i skyen byr på uendelige skaleringsmuligheter, men det er ikke nødvendigvis tilfellet for krevende brukere.

Spirent, et firma som tester nettverksytelse, gjorde nylig en evaluering av flere skytjenestetilbydere som Amazon, Blue Lock, Hosting.Com, GoGrid, Maximum ASP og Rackspace. Firmaet fant at når antallet oppkoplinger til en skytjeneste øker, går også responstiden opp. Dette er kanskje ikke overraskende, men noen responstider ble forsinket så mye som tre til fem sekunder, forteller avdelingssjef Tim Jefferson.

- Når man skalerer opp i en vektor, kan det koste deg responstid i en annen vektor, sier Jefferson. Dårlig ytelse fører naturlig nok til frustrerte brukere og redusert produktivitet, og øker samtidig kravet til nettverkets båndbredde.

Kan man bytte ut Microsoft Office med Google Apps? Les videre på neste side!

Les om:

Cloud Computing