Skeptisk til sikkerheten i skyen

Skeptisk til sikkerheten i skyen

Liten forskjell på betal- og gratistjenester, melder Forbrukerrådet.

Det er vanskelig å bedømme sikkerheten til nettskytjenester.

Torsdag slapp Forbrukerrådet en ny rapport laget i samarbeid med amerikanske forbrukerorganisasjoner, som stiller spørsmålstegn ved hvorvidt personlige rettigheter ivaretas når man lagrer sensitiv informasjon i nettskyen.

Ofte er det nemlig vanskelig for brukerne å avgjøre om skyaktørene virkelig tilbyr sikre oppbevaringsløsninger for personlige data og dokumenter.

Sikkerhet og personvern

- Hva skjer med uerstattelig innhold dersom selskapet går konkurs eller betalingen ikke går gjennom? Vi mener at anbefalningene i rapporten vil gi tryggere løsninger og bidra til videre og sunn utbredelse av nettskytjenester, sier Forbrukerrådets fagdirektør Thomas Nortvedt i en pressemelding.

Det finnes både gratis- og betalløsninger tilgjengelig for forbrukere som vil ha data lagret i skyen. Men forskjellen på gratistjenester, som Facebook og Flickr, og tjenester man betaler for, er ifølge Forbrukerrådet minimal.

- Indirekte betaler du ved å se reklame. Og ingen tjenester rettet mot forbrukere bør unntas krav til sikkerhet og personvern, mener Nortvedt.

Mange fordeler

Han mener likevel nettskyen har flere positive sider, selv om det fremdeles er usikkerhetsmomenter i forhold til personvern.

- Nettskyen har opplagt mange fordeler. Vi kan når og hvor som helst benytte tjenester eller få tak i innholdet vi har lagret. Nettlagring kan også fungere som en viktig backup for familiebilder og annet innhold, sier Nortvedt.

- Samtidig er det en rekke spørsmål knyttet til forbruker- og personvern som ikke er avklart. Forbrukerne bør ikke avspises med ensidige brukervilkår og uklart lovverk når de tar i bruk digitale tjenester.

Lager retningslinjer

Forbrukerrådet har tidligere jobbet for å gjøre det enklere å være sikker i skyen. Sammen med Ikt-Norge og Fotobransjen har de blant annet utviklet en norm for lagring av bilder på nett, som mange store selskaper nå benytter seg av.

Ifølge Nortvedt skal denne normen gjøre det lettere for aktører å forsikre forbrukerne om at de behandler bildene på en sikker måte. I 2011 vil Forbrukerrådet jobbe for å få på plass tilsvarende retningslinjer for andre skytjenester.

- Det er avgjørende for utbredelsen av nettsky-tjenester at forbrukerne kan stole på at tjenestene er trygge å bruke. Dette gjelder uansett om man lager eller lagrer elektronisk innhold på nett, mener Nortvedt.

Cloud Computing