Skyen tar over, men først i 2014

Skyen tar over, men først i 2014

Mange bedriftsledere tror nettskyen blir viktigste it-metode innen 2014.

I en spørreundersøkelse svarer over halvparten av bedriftene at den viktigste prioriteten i forhold til nettskyen for øyeblikket er ”å bli forberedt”, heller enn full migrasjon.

Infrastruktur- og it-tjenesteselskapet Computacenter var på Cloud Computing World Forum-konferansen nylig, og gjennomførte en spørreundersøkelse blant mer enn 200 ledere og beslutningstagere i it-bransjen, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Undersøkelsen fant at 20 prosent av bedriftene ikke hadde noen virtualiseringsløsninger under eget tak, mens en like stor andel (20 prosent) hadde fullvirtualiserte systemer i drift.

Klar, ferdig ...

Alt i alt var det 51 prosent av bedriftene som svarte at deres overordnede prioritet i år er å sørge for at it-infrastrukturen blir ”klar for skyen”.

28 prosent av bedriftene vurderer å migrere mye av sine arbeidsmengder til nettskyen i år, mens en mer forsiktig majoritet på 72 prosent hadde fokus på utprøving av individuelle nettskyfunksjoner som epost, testings- og utviklings-, og hostingsfunksjonalitet.

For noen få av bedriftene er det tilsynelatende ikke en sky på himmelen, i det 8 prosent av beslutningstakerne innrømmer at de hverken har tenkt å migrere, og ikke akter å forberede seg for det heller, i alle fall ikke i år.

Andre prioriteter, så som sikkerhet, samordnet kommunikasjon, katastrofesikring og nettverksprosjekter, legger nemlig beslag på det som er av både budsjett og kapasitet.

- Nettskyen blir hovedmetode om tre år

Strategidirektør i Computacenter, Andrew Vize, sier at de fleste organisasjoner ser på nettskytjenester som et av de store fokusområdene for sin drift, men at mange bedriftsinfrastrukturer rett og slett ikke er klare for fullskala omlegging til nettsky.

- Flesteparten av selskapene konsentrer seg fremdeles om å gjøre seg ”sky-beredt” og å virtualisere infrastruktur, og dermed sikre at systemene er godt nok forberedt for nettskyen før de tar skrittet helt ut, sier Vize.

Annen relevant forskning fant også nylig at størsteparten av informasjonssjefene rundt om i Europa regner med at nettskyen kommer til å være den viktigste it-operasjonskanalen innen 2014.

På oppdrag fra kommunikasjonsbyrået Colt ble det gjort forskning blant 500 administrerende direktører i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Benelux-regionen.

Selv om en liten del av bedriftene (16 prosent) sier de allerede har fullimplementert nettskytjenester i hele foretaket, tror mange bedrifter (60 prosent) at nettskyen blir deres viktigste it-driftsmetode i løpet av de neste tre år, altså innen 2014.

Les om:

Cloud Computing