Skytjenester til himmels

Skytjenester til himmels

Markedet for skytjenester vil vokse med nesten 20 prosent i år.

Gartner mener det globale markedet for skytjenester vil nå 109 milliarder dollar, eller omlag 620 milliarder kroner, i løpet av året. Det er en økning på 20 prosent i forhold til 2011.

I 2011 landet markedet på 91,4 milliarder dollar og ifølge undersøkelser er det forventet at markedet vil vokse til 206,6 billioner dollar innen 2016. Skytjenester er fortsatt bare en veldig liten del av de totale It- bruken. I juli spådde Gartner at den totale it-bruken globalt ville lande på 3.600 milliarder i 2012.

Programvare størst

I følge Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste utgjør BPaaS (Business Process as a Service) i dag den største andelen av skymarkedet, med mer enn tre fjerdedeler av omsetningen i skyen. Dette refererer til forretningsprosesser levert fra skyen, inkludert epost, lønninger, og Cloud-annonser- som er den største enkeltstående kostnaden (eller innteken for leverandørene) i sky-markedet akkurat nå (84,2 milliarder dollar). I følge Gartner forventes det at sky-annonsering skal fortsette å øke, og utgjøre nesten halvparten av sky-markedet de neste fire årene.

Det nest største markedet er SaaS, som i følge Gartner mot slutten av i år vil få en omsetning på 14,4 milliarder dollars, etter fulgt av laaS, som forventes og nå 6,2 milliarder dollar.

Platform som er tjeneste (PaaS) er det minste av de tre store sky-modellene, og representerer om lag 1.2 milliarder dollar. Et annet betydningsfullt og voksende område innen sky-markedet omhandler ledelse-og sikkerhetstjenester, noe Gartner mener vil bli en 3,3 milliarder-dollarindustri dette året. I løpet av de neste fire årene, forventer Gartner at laaS-markedet skal vokse i et raskere tempo enn SaaS-markedet, og at de to kommer til å være omtrent på samme størrelse innen 2016.

Les om: