Slik får du kontroll på skykostnadene

Slik får du kontroll på skykostnadene

Skytjenester kan gi store besparelser, men de kommer ikke av seg selv.

En undersøkelse fra World Executive Council viser at 64 prosent av it-sjefene mener detaljkunnskap rundt kostnadene for virtualisering blir avgjørende for hvilken beslutninger som gjøres rundt investeringer i nettskyen.

Virksomheter som vil senke sine it-kostnader med skytjenester (cloud computing) må ta leverandørenes løfter med en klype salt. Nesten alle snakker raske og umiddelbare besparelser, sammenlignet med tradisjonell drift av systemene. Og jada, virtualisering kan gi besparelser – spesielt i starten, men det forutsetter oversikt over kostnadene og fordelingen av disse.

Det finnes flere metoder for å fordele kostnader med virtualsering og skytjenester, hvor ingen er rett for alle. Vår søsterpublikasjon Computersweden har har laget fire grunnprinsipper for smartere skykalkyler.

1. Aktivitetsbasert kostnadsfordeling

Kostnadene fordeles ut fra faktisk bruk og der it-kostnadene deles opp etter eksempelvis antall transaksjoner, servere og brukere - eller andre nøkkeltall som fordeles på forretningsenhetene. Metoden fungerer om analysene kan gjøres tydelig og i miljøer der det er vanskelig for eksempel å fordele ubrukt kapasitet på en annen måte. Ofte er det vanskelig å debitere en enkelt forretningsenhet ut fra nøyaktige mål som brukerminutter. Ofte bruker jo andre interne og eksterne kunder kapasieten som er tilgjengelig.

2. Differensiert prising

Forretningsenheter som ikke har behov for omfattende kapasitet på lagring, rask overføring eller spesiell support, kan betale lavere grunnavgifter enn større ressurskrevende enheter. Deler av virksomheten kanskje håndterer sin egen support og sine egne servere og behøver derfor ikke debiteres av it-avdelingen.

3. Service- og infrastrukturkostnader

En måte å dele opp kostnadene for ubrukt kapasitet, er å ha et grunnivå når det gjelder kapasiteten i interne nettverk eller datasentre, som forretingsenhetene kan utnytte. Kostnaden for denne antas å være stabil for forretningsenhetene. Samtidig finnes variable servicekostnader ut fra faktisk bruk.

4. Fordeling og oppdeling av kostnaden

Utgangspunktet er at det er gjort en utregning av kostnadene for en enkelt forretningsenhet på forhånd, it-kostnadene for forretningsenheten er relatert til andelen av virksomhetens totalbudsjett, eller antall ansatte. Dette kan skje direkte eller indirekte.

Les om:

Cloud Computing