Slik flytter du alt til nettskyen

Slik flytter du alt til nettskyen

Rekrutteringsselskap tar cloud computing helt ut. Her er erfaringene.

En av de viktigste vurderingene virksomheter på vei ut i cloud computimng må gjøre, er om de fortsatt ønsker å utvikle sin egen programvare på toppen av en infrastruktur i nettskyen (PaaS – platform as a service). Alternativet er å tilpasse virksomhetsprosessene til en eksisterende skytjeneste.

Først Google

Det internasjonale rekrutteringsselskapet Aquent begynte allerede i 2009 en strategiprosess for å flytte sine it-systemer ut i skyen. Først ut som en skytjeneste var epost-systemet til Google og kommunikasjonssystemet med ip-telefoni. Resultatet ble en årlig besparelse på flere hundre tusen dollar i 2010, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Høsten 2010 tok Aquent steget helt ut og flyttet sitt erp-system og kundedatabaser til en skyleverandør. Selv om de møtte noen utfordringer, har grepet vært lønnsomt. Selskapet nærmest halverte sine it-kostnader, fra fire prosent av virksomhetens totale kostnader til kun to prosent.

- Kostnadene er kraftig redusert. Det er ikke bare de månedlige regningene som er redusert, men det har vært mange endringer i arbeidsprosessene og et organisatorisk skifte rundt ansvarsområder, sier konserndirektør for it i selskapet, Larry Bolick.

Prosessendringene dreide seg blant annet om å flytte it-support tilbake inn i forretningsenhetene, noe som gjorde det mulig for selskapet å redusere support-bemanningen. Blant annet bidro outsourcing av den mest support-krevende applikasjonen, nemlig epost, til at behovet for support ble mindre.

Bolick og hans kolleger har gjort en del erfaringer i prosessen som han har satt opp i fem punkter.

1. Noen ganger er tilpasning eneste løsning

Beslutningen om å legge egen skreddersydd programvare på toppen av nettskyinfrastruktur (i dette tilfellet Amazons Elastic Computing Cloud – EC2) – i stedet for å skreddersy en eksisterende løsning – var en ganske enkel beslutning, mener Bolick.

Etter hvert som Aquent diskuterte sine krav med skyleverandører, som Salesforce, ble det tydelig at Aquent ikke ville klare å levere den samme servicen til sine kunder - som de klarte med den egenutviklede ERP-løsningen (Enterprise Resource Planning). På ERP-siden, var det mange leverandører som ikke hadde skyløsning i 2009 – da Aquent studerte mulighetene.

- Vi spurte leverandørene om de visste om noen kjørte skreddersydde ERP-løsninger i et skymiljø, og de kunne ikke finne noen. Mange leverandører kunne ikke engang stave cloud computing da vi holdt på med dette, sier Zach Hunter som er sjef for programvareutvikling i Aquent.

Det var riktignok mange selskaper som da solgte skytjenester for å følge opp og holde orden på kunder. Standard programvare passet imidlertid ikke Aquents rekrutteringsvirksomhet. Beslutninger falt derfor på å løfte egen løsning over i et miljø, hvor infrastrukturen ble levert som en tjeneste.

2. Kopier og lim inn - ikke alltid like enkelt

For å redusere ventetid og sikre maksimal tilgjengelighet, beholdt Aquent databaseservere i datasentre i Australia, Storbritannia og USA. Men, selskapet fryktet at systemene kunne bli fragmentert med så mange lokasjoner.

- Hvis du var på kontoret i Hong Kong, og du trengte å finne en ressurs for en spesialitet i Hong Kong, ville du ha måttet søke i databasen i Sydney, men også databasene i New York og London, sier Bolick.

Selskapet leide inn selskapet Distributed Logic til å komme opp med en løsning. Svaret ble det han kaller en ”multi-master database replication”, et system som synkronisere data mellom de tre operasjonelle databasene.

Aquent ble ikke påvirket da Amazon nylig gikk i svart. Hvordan de sikret seg kan du lese på neste side!

Les om:

Cloud Computing