Slik fungerer Windows Azure

Slik fungerer Windows Azure

Over 70 prosent av utviklerne i Microsoft jobber med nettskyen.

Windows Azure heter Microsofts satsing på nettskyen, og den er ikke liten. Over 70 prosent av utviklerne i selskapet jobber med nettskyen.

Flere kilder, deriblant Gartner, regner at rundt 70 prosent av kostnadene ved et datasenter er drift og vedlikehold. Ved å kutte ut eget datasenter og heller kjøpe informasjonsteknologi som tjenester skal det altså være formidable beløp å spare. Det er budskapet fra Microsoft, som fra andre leverandører av skytjenester.

Microsoft definerer nettskyen som en modell for levering av informasjonsteknologi som en standardisert tjeneste til et mangfold av apparater og endepunkter. Azure kjører i Microsofts datasentre, som nå er kommet til fjerde generasjon. De består av containere, som fylles med billigst mulig maskinvare og rommer 2500 servere.

Disse blir så satt opp med Microsofts programvare og så står og går til de må skiftes ut. Ingen deler blir rørt så lenge containerne er i drift. Microsoft har over 200 datasentre rundt om i verden, hvorav seks er satt av til offentlig tilgjengelige skytjenester.

Tre deler

Skyplattformen Azure består av tre hoveddeler. Den første heter enkelt og greit Windows Azure, som er et Windows-basert miljø for applikasjoner og lagring, altså et operativsystem for nettverk.

Den andre delen er SQL Azure og omfatter datatjenester basert på SQL Server. Den tredje er .Net Services som består av forskjellige infrastrukturtjenester for både skybaserte og lokale applikasjoner.

Uansett hva en Azure-applikasjon gjør, er det nødvendig med tre forskjellige grunnkomponenter: En lagringsdel, en beregningsdel og det man på engelsk kaller «fabric» – struktur, oppbygning, råbygg, rammeverk.

Lagringsdelen tar seg av lagring, beregningsdelen eksekverer applikasjonen og fabric-delen byr på metoder for å administrere og overvåke programvaren som kjører.

Ulike applikasjoner jobber med data på forskjellig vis, og derfor må lagringsdelen kunne håndtere mange forskjellige krav. Den enkleste måten å lagre i Windows Azure på, er å benytte blobs (binary large object) med binære data som igjen organiseres i containere tilknyttet som knyttes til brukerens konto.

Blobs kan være ganske store, og kan også assosieres med metadata som for eksempel informasjon om hvem som har fotografert et jpeg-bilde.

Plattformtjeneste

Nettskyen skal by på tjenester, det er alle enige om, men det er forskjellige modeller for dette. Infrastruktur som en tjeneste (IaaS) er modellen Amazon benytter, ifølge Microsoft. Dette består i å tilby alt under operativsystemet som tjeneste. Kunden må da stå for operativsystem, kjøremiljø, applikasjoner og data selv.

Platform as a service (PaaS) er en modell Microsoft har mer tro på, og hva de tilbyr kundene: At Microsoft håndterer hele it-miljøet opp til applikasjon og data, som kundene skal håndtere selv. I dette bildet blir Software a as service (SaaS) når leverandøren står for en komplett løsning inkludert applikasjoner og data.

Møtes med skepsis

Flere undersøkelser viser at den største skepsisen mot nettskyen utgjøres av spørsmål rundt sikkerhet, særlig datasikkerhet. Mange er rett og slett ikke sikre på om dataene deres vil være trygge når de håndteres av andre. De siste tiders hendelser hvor skytjenester har gått ned, eller er blitt hacket, hjelper ikke på denne skepsisen:

Ett av Amazons datasentre var nede i flere dager, og hvor de faktisk mistet kundedata. Google fikk store problemer med sin gmail-tjeneste hvor brukere mistet epost og adresselister. Sonys nettverk for Playstation-brukere ble nylig hacket og kredittkortdata kan være stjålet. Så hvorfor skal vi stole på Microsoft og Azure?

- All programkode har feil. Til og med NASA har feil i sin programvare. Derfor går det ikke an for noen å hevde at de har ett hundre prosent garanti mot feil. Men grunnen til at du skal kunne stole på Microsoft, er at vi har lengst og mest erfaring med stordrift og leveranse av tjenester over nett: Over femten år med Hotmail og Windows Update til flere hundre millioner brukere har gitt oss det, sier Petter Merok i Microsoft.

- Så støtter vi opp løsningene med ansvarlige avtaler om tjenesteleveranser, og har alle de kraftigste og viktige sertifiseringene, som ISO 27001 og flere. I tillegg er løsningene våre symmetrisk bygget opp, slik at kundene kan velge hvilke deler av løsningen sin de vil kjøre i skyen, og hvilke deler de vil kjøre lokalt. Og med enkle grep kan de flytte disse til eller fra som de vil, fortsetter Merok.

Les om:

Cloud Computing