- Softwaremodellen fungerer ikke

- Softwaremodellen fungerer ikke

500 milliarder it-dollar går i søpla årlig som følge av programvareselskapenes forretningsmodell, mener Red Hat-direktør Jim Whitehurst.

Dagens forretningsmodell for kommersiell bedriftsprogramvare gir for dyre produkter, dekker ikke kundenes behov godt nok og overlater risikoene knyttet implementering til bedriftenes it-avdeling. Det mener Jim Whitehurst, administrerende direktør i Red Hat.

- Forretningsmodellen mellom kunder og produsenter bygger på fundamentale mangler, sa han ifølge IDG News Service på Interop-konferansen i New York i slutten av oktober.

- Det er et misforhold mellom hva kundene etterspør og hva de blir tilbudt. Produsentenes kamp om ny funksjonalitet er ikke interessant for kundene.

Produsentene er problemet

Red Hat anslår at det samlede globale it-markedet er på rundt 1,4 billioner dollar i året, ikke inkludert telekommunikasjon.

Når man tar med i beregningen at rundt halvparten av prosjektene mislykkes eller overskrider budsjettene, og at bare rundt halvparten av funksjonaliteten faktisk brukes, er minst 500 milliarder it-dollar bortkastet årlig, mener Whitehurst.

Han peker på at raskere prosessorer, økt lagringskapasitet, kraftigere utviklingsverktøy og nye rammeverk i teorien innebærer en reduksjon av implementeringskostnader. Likevel fortsetter it-kostnadene å øke med rundt tre til fem prosent årlig.

- Hvorfor øker kostnadene til it-tjenester når de underliggende kostnadene for å levere disse tjenestene halveres hver 18. måned?, spurte Whitehurst på konferansen.

Svaret på dette spørsmålet mener han er produsentene selv og hvordan de velger å levere løsningene sine.

Umulig å kutte

Ifølge Whitehurst innebærer den typiske programvaremodellen årlige vedlikeholdskostnader for kundene. De må også kjøpe nye versjoner av produktet med jevne mellomrom. Og ettersom tiden og kostnadene og knyttet til det å bytte til annen programvare er så høy, kan produsenten selge løsningene til en kunstig høy pris.

Whitehurst peker på at Red Hat selv er motvillige til å migrere vekk fra Oracles finanssystemer fordi han mener det ville være et "mareritt" å flytte til en annen plattform.

- Med programvare leier du retten til å bruke en gitt sett med funksjonalitet. Med få års mellomrom må du kjøpe det samme produktet på nytt. Kostnadene knyttet til salget av produktet og den oppdaterte prisingen har ingenting med hverandre å gjøre, hevder han.

Før han ble ansatt i Red Hat hadde Whitehurst ansvaret for å redde flyselskapet Delta Airlines fra konkurs. Han fikk betalingsutsettelse fra alle selskapets leverandører - med unntak av it-leverandørene.

- Vi henvendte oss til leverandørene på alle områder, fra flyskrogprodusentene til cateringselskaper, og sparte penger overalt. Unntaket var it-siden, der det var umulig å kutte kostnader, sier han.

- Forretningsmodellene til bransjen er så ødelagt at det er umulig å kutte selv når kunden ligger for døden.

- Åpen kildekode

Som direktør for Red Hat trekker Jim Whitehurst ikke overraskende frem programvaremodellen basert på åpen kildekode som det beste alternativet. Begrunnelsen er at åpen kildekode medfører færre feil og mer nyttig funksjonalitet ettersom kunden i større grad er involvert i vedlikeholdet av løsningene.

- Med åpen kildekode kjøper du ikke funksjonalitet, men tjenester og kundestøtte, sier han.

En annen løsning på problemene knyttet til dagens programvaremodell mener han er cloud computing. Det forutsetter imidlertid at løsningene implementeres på riktig måte.

Grunnen til at dette er så tiltalende for it-avdelingen er ikke primært at de it-ansvarlige nødvendigvis har lyst til å flytte bedriftens funksjoner ut av huset, men at de ønsker å slippe å betale for systemene før de viser at de har en verdi for bedriften, hevder han.

- Kundene sier de er interessert i nettskyen, men det de egentlig gir uttrykk for er frustrasjonene med de eksisterende forretningsmodellene i bransjen, sier han.