Solgte servere for 3,1 milliarder dollar

Solgte servere for 3,1 milliarder dollar

Serversalget i EMEA-området nådde 3,1 milliarder dollar per tredje kvartal, en pen økning fra fjoråret.

Ferske tall fra IDC viser at serversalget i Europa, Midtøsten og Asia (EMEA) ble målt til 3,1 milliarder dollar i tredje kvartal, tilsvarende en økning på 6,4 prosent fra tilsvarende periode ett år tidligere. Det sterke resultat må sees i sammenheng med at fjoråret hadde et svakt tredje kvartal.

Ingen ny topp

Nærmere 550 000 enheter ble solgt i perioden, noe som tilsvarer en vekst på 10,2 prosent på årsbasis. Selv om salgskurven definitivt peker oppover, er det likevel fortsatt et stykke frem til toppen i fjerde kvartal 2007. Den gang ble det til sammenligning registrert et salg på 5,4 milliarder dollar.

Cloud computing

- Cloud computing er stadig den drivende kraften på det europeiske servermarkedet. Tjenesteleverandører og hostingselskaper av alle størrelser og på tvers av alle land er engasjert i konsolideringsprosjekter og vil investere i ekstra serverkapasitet for å støtte nye nettbaserte tilbud, sier Nathaniel Martinez, forskningsleder for Enterprise Server Group i IDC EMEA.

x86, Linux og Windows

Servere basert på x86-teknologi fortsatte å konsolidere sin posisjon i løpet av kvartalet og sto for totalt 2,2 milliarder av omsetningen med 533 000 solgte enheter.

Linux er det raskest voksende operativsystemet, opp 23,7 prosent, mens Windows vokste 23,4 prosent. Sistnevnte er for øvrig også det operativsystemet som med sin omsetning på 1,6 milliarder dollar sto for mer enn halvparten av totalomsetningen.

HP størst

HP er fremdeles den største server-leverandøren i EMEA-området. Selskapet oppnådde en markedsandel på 43,7 prosent i perioden, tilsvarende en økning på 3,3 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode året før. HP etterfølges av IBM med en markedsandel på 28 prosent, mens Dell sitter på 11,5 prosent. Oracle har 6,1 prosent, tett etterfulgt av Fujitsu med 5,8 prosent.