Steria skal vokse på datasentre

Steria skal vokse på datasentre

Kompetanse på utstyr til nettskyen skal skille Steria fra EDB og Ergo.

De nærmeste årene vil fornyelse av datarommet og datasentrene stå i sentrum. Drivkraften for datarommet er virtualisering. Drivkraften for datasentrene er skyleveranser. Private datasentre vil bli målt mot effektiviteten til de store. Kostnader vil være en målefaktor. Raskt oppsett av datautrustning for nye tjenester vil være en annen. Effektiv utnyttelse av strøm vil være en tredje.

- Vår satsning er på å bygge datasentre. Vi har en konsulentorientert tilnærming. EDB Business Partner og Ergogroup har samme kompetanse, men deres fokus er drift, sier Trygve Solem, direktør for forretningsutvikling i Steria i Norge.

I januar 2005 var det 18 fagfolk i Steria som hadde kompetanse på datautrustning. Nå er antallet passert 140. Disse jobber utelukkende mot store organisasjoner med målpris eller fastpris.

- Kompetanse på infrastruktur differensierer oss fra de andre konsulentfirmaene, fremhever Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria i Norden.

Fornyelse

Ifølge analysefirmaet Gartner vil omsetningen fra skytjenester nærme seg 20 milliarder kroner i år. Det skyldes først og fremst it-tjenester til forbrukere. I 2013 tror analytikerne at omsetningen nærmer seg 50 milliarder kroner.

Derfor ser de store it-produsentene for seg en total fornyelse av datasentrene. Cisco har introdusert UCS, Unified Computing System, som er grunnlag for at Steria kan sette opp en skyløsning for kunder på et par timer.

Hewlett-Packard (HP) og IBM har startet å fornye egne datasentre. Nå tilbyr de å gjøre det samme for sine viktige kunder. Ett alternativ er datasentre satt sammen av containere hvor datamaskiner, lagring og nettverk allerede er bygget inn. Derfor har HP introdusert begrepet konvergert infrastruktur.

Det franske konsulentfirmaet Sterias samarbeid med Cisco fører til at Steria fra juni tilbyr tjenesten Infrastucture On Command. Administrasjonsfunksjonen er basert på BMCs programvare hvor automatisering av funksjoner er vesentlig.

- I løpet av 30 minutter vil vi kunne gi kunder tilgang til det de trenger av infrastruktur, hevder Trygve Solem.

I Norge er Steria involvert i byggingen av Orkla-konsernets nye datasenter OSS, Orkla Shared Services. Det er en konsekvens av at Dell vant kontrakten basert på samarbeidet med Steria.

Virtualisert

- Forrige tiår var det hypervisoren som skapte overskrifter. Dette tiåret vil det være automatisering, sier Trygve Solem.

Hypervisoren vil si ressurstildeleren som sørger for at applikasjonen har prosessorkraft, minne og inn/ut-kapasitet, og er den grunnleggende funksjonen for å oppnå virtualisering.

Men selv om undersøkelser viser at it-sjefer forbinder forrige tiår med virtualisering, har ikke de enkelte virksomhetene kommet så langt. Nærmest samtlige fornyingsprosjekter på datarommet handler om virtualisering, men det vil ta noen år før virtualiseringen er gjennomført.

- Gartner hevder at 20 prosent er virtualisert. I Norge er det over 30 prosent, mener Trygve Solem.

I første omgang vil det medføre nye utfordringer på oppsett og administrasjon. Men Steria har en plan, les mer på neste side!

Cloud Computing